EIF

Europeiska investeringsfondens (EIF) är en del av Europeiska investeringsbanken. Dess centrala uppgift är att stödja Europas små och medelstora företag genom att hjälpa dessa att få tillgång till finansiering. Norrlandsfonden samarbetar med EIF och här presenteras exempel på investeringar i företag som genomförts med stöd av detta partnerskap.

Memotus – ett digitalt verktyg för vården