29 april 2019
Smart Recycling – det är riktigt smart

Smart Recycling – det är riktigt smart

Ett nytt smart återvinningssystem för containrar ger information i realtid, optimerar insamlingsvägarna, minskar kostnaderna och ökar hållbarheten. Systemet utvecklas av det luleåbaserade företaget Smart Recycling Norden AB. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

Systemet Smart Recycling består av en nivåmätande sensor, en kommunikationslösning via mobilnätet, samt en molnbaserad plattform som kan användas i en rad olika enheter. Nivåmätningen, som bygger på ultraljudsteknik, filtrerar störningar och ger korrekta mätvärden. Kunden ansvarar för den enkla monteringen i kärlen. Plattformen samlar i sin tur in data från de olika enheterna, sammanställer informationen och prognosticerar tömningstidpunkter utifrån en självlärande prognosalgoritm. På så sätt kan antalet tömningar och transporter hållas nere. Plattformen bidrar även till en effektiv hantering av ruttplanering där informationen är lättillgänglig, både för kunden och de transportleverantörer som kunden anlitar.

Bolaget har nu fått ett avtal med Svensk Glasåtervinning som är mest framstående i världen när det gäller återvinningsglas. Företaget återvinner över 100 procent ! av alla glasförpackningar i Sverige. Glasåtervinningsbehållarna, som är belägna i hela Sverige, töms antingen för ofta, med negativa konsekvenser för miljön och ekonomin eller för sällan med risk för skräp och med offentliga klagomål som följd.

Smart Recycling gör det möjligt att överge statiska samlingsscheman och istället optimera samlingsrutterna. Förutom stora ekonomiska besparingar bidrar lösningen också till stora miljöbesparingar när det gäller minskade koldioxidutsläpp.

-Vi är mycket glada över avtalet med Svensk Glasåtervinning, som vi vann i internationell konkurrens. Samarbetet kommer inte bara att bidra till vår framtida utveckling utan kommer även att göra det möjligt för oss att ta kontakt med andra lokala och internationella kunder, säger Anders Hermansson, VD för Smart Recycling Norden AB.

Norrlandsfonden deltar med finansiering i samband med genomförandet av affären.

-Jag tycker att detta är en spännande och hållbar satsning. Det bygger på en innovativ teknisk lösning med stor marknadspotential. Det ska bli spännande att följa deras resa, säger Erik Nyström, Norrlandsfonden.

Anders Hermanson, VD, Smart Recycling
[email protected]
070-266 96 36

Erik Nyström, Norrlandsfonden
[email protected]

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter