INVESTERARE – KROKA ARM MED OSS PÅ NORRLANDSFONDEN

Norrlandsfonden investerar tillsammans med affärsänglar och institutionella investerare genom våra konvertibla lån. Vi har en stark kapitalbas som möjliggör uthållighet i våra investeringar. Vårt främsta syfte är att underlätta för företag i Norrland att växa med ägarkapital. 

 

 

 

 

 

Bred investeringsfilosofi

Vi är intresserade av alla branscher, det är företagets tillväxtpotential som intresserar oss. Vi investerar brett, men är specialister på näringslivet i Norrland. Det gör att vi är en kompetent och långsiktig partner som kan ge mervärde under en tillväxtresa.

Framgångsexempel

Några exempel på företag där vi deltar, eller nyligen deltagit med konvertibla lån är Copperstone Resources AB och Railcare Group AB.

Hör av dig till oss

Kontakta en företagsanalytiker för mer information om våra möjligheter. Vi står beredda att hjälpa dig till bättre investeringar genom konstruktiva finansieringslösningar.

KORT OM VÅRA SAMTLIGA LÅNEFORMER

Flexibla Topplån

Våra topplån är flexibla och kan anpassas till skiftande finansieringsbehov. De är särskilt lämpligt för nyetableringar eller investeringar i nya produkter, nya marknader och marknadsföring samt maskiner, byggnader och rörelsekapital.

Konvertibla Skuldebrev

Konvertibla skuldebrev är en bra låneform för företag som har behov av ett uthålligt lånekapital och som planerar att sprida ägandet till exempelvis ett riskkapitalbolag eller en affärsängel. Konvertibeln öppnar nya möjligheter till kompletterande och långsiktig finansiering.

Garantier och Borgensåtaganden

För enskilda affärsuppgörelser ställer vi ut egna garantier eller underborgen för exempelvis förskott och fullgörandeåtaganden. Våra borgensåtaganden täcker till exempel säsongsmässiga likviditetsbehov och gör att företagen kan bygga upp sin verksamhet långsiktigt.