FÖRETAGSANSVARIG PÅ BANK – KROKA ARM MED OSS PÅ NORRLANDSFONDEN

 

Norrlandsfonden erbjuder marknadskompletterande lån till företag, ett topplån som komplement till bankens erbjudande. När risknivån upplevs hög i den aktuella finansieringen, eller när man ser en spännande tillväxtresa med sin kund, är Norrlandsfonden en perfekt partner att kroka arm med. Vi samarbetar med alla banker.

 

 

Vår roll är att ta högre risk

Vår låneränta bestäms utifrån risknivå, men är alltid något högre än bankens. Vi strävar efter att vara enkla och tydliga och har därför inte några övriga avgifter på våra lån. Norrlandsfonden sätter inte den formella säkerheten främst och därför får alltid banken säkerhet med bästa rätt. Vi har givetvis full sekretess avseende våra kunder och samarbetspartners.

Kontakta den företagsanalytiker som är ansvarig i ditt marknadsområde för mer information om vårt erbjudande. Vi står beredda att hjälpa dig och dina kunder till konstruktiva finansieringslösningar.

Hör av dig till oss

Kontakta den företagsanalytiker som är ansvarig i ditt marknadsområde för mer information om vårt erbjudande. Vi står beredda att hjälpa dig och dina kunder till konstruktiva finansieringslösningar.

KORT OM VÅRA SAMTLIGA LÅNEFORMER

Flexibla Topplån

Våra topplån är flexibla och kan anpassas till skiftande finansieringsbehov. De är särskilt lämpligt för nyetableringar eller investeringar i nya produkter, nya marknader och marknadsföring samt maskiner, byggnader och rörelsekapital.

Konvertibla Skuldebrev

Konvertibla skuldebrev är en bra låneform för företag som har behov av ett uthålligt lånekapital och som planerar att sprida ägandet till exempelvis ett riskkapitalbolag eller en affärsängel. Konvertibeln öppnar nya möjligheter till kompletterande och långsiktig finansiering.

Garantier och Borgensåtaganden

För enskilda affärsuppgörelser ställer vi ut egna garantier eller underborgen för exempelvis förskott och fullgörandeåtaganden. Våra borgensåtaganden täcker till exempel säsongsmässiga likviditetsbehov och gör att företagen kan bygga upp sin verksamhet långsiktigt.