OM NORRLANDSFONDEN

En möjlighet att växa – exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag med tillväxtambitioner. Detta för företag med verksamhet i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri, tjänste- och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och möjliggör för företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, regioner, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Intressebolag

Ett gemensamt intresse för Norrlands utveckling

Norrlandsfonden finns med som en viktig part i arbetet för Norrlands utveckling, inte bara genom våra låneformer, utan också genom olika intressebolag.

Partnerinvest Norr AB

Bolaget ska som minoritetsägare investera i små och medelstora företag i Norrbottens och Västerbottens län. Investeringar ska ske i partnerskap med privata investerare. Bolaget ägs till hälften av vardera Norrlandsfonden och Almi Invest AB. Till sitt förfogande har bolaget ett kapital om 200 miljoner kronor, varav ägarna investerat totalt 60 miljoner kronor. Övrig finansiering av bolaget kommer från EU strukturfonder samt regional medfinansiering.

Arctic Business

Bolaget ska bidra till utvecklingen av tillväxtföretag i övre norrland i anslutning till Luleå tekniska universitet genom att erbjuda kompetens och kapital. Bolaget ägs av Norrlandsfonden, LTU Holding, Skellefteå industrihus AB, Luleå kommun, Region Norrbotten

Aktuella samverkansprojekt

Venture Cup Nord är ett av fyra regionala nätverk som har till uppgift att arrangera en affärsplanetävling för studenter och forskare med syfte att lotsa idéer fram till nystartade företag. Norrlandsfonden deltar i Venture Cup med både finansiella som personella insatser.

Ung Företagsamhet är ett samverkansprojekt som har till syfte att stärka ungdomars entreprenörskap.

Företagsinkubatorer som stöttas av Norrlandsfonden är Arctic Business (Luleå), Movexum AB (Gävle) och BizMaker (Sundsvall).

HISTORIK

Med riktiga bergsprängarrötter
1961
Norrlandsfonden inrättades med uppgift att främja utvecklingen i norrländska företag, genom finansiering av främst små och medelstora företag.
1961- 1985
Fondens stiftelsekapital byggdes upp under drygt två decennier genom årliga tillskott av LKAB åren 1961-1973, och senare av staten (1974-1985). Det har sedan dess förstärkts i två omgångar under 90-talet. Idag har vi ett eget kapital om drygt 1,4 miljarder kronor som förvaltas självständigt.
1996
Fondens geografiska verksamhetsområde var ursprungligen de fyra nordligaste Norrlandslänen, men utvidgades 1996 till att även omfatta Gävleborgs län.
9 mdr
Sedan Norrlandsfonden grundades 1961 har vi lånat ut cirka nio miljarder kronor.
33 mdr
De har i sin tur genererat investeringar för över 33 miljarder kronor i kundföretagen.