Årsredovisning och hållbarhetsredovisning

Här kan du läsa vår senaste års- och hållbarhetsredovisning som pdf.

Års- och hållbarhetsredovisning

2023
2022
2021
2020
2019

GRI-Index

2023
2022
2021
2020
2019

Revisionsberättelse och bestyrkanderapport

2023
2022
2021
2020
2019