Konjunkturbarometern

Norrlandsfonden tar varje år fram en konjunkturbarometer som speglar temperaturen i det norrländska näringslivet. Undersökningen baseras på data från Konjunkturinstitutet som omfattar 2 400 företag i de fem norrlandslänen.

Om du vill ha koll på konjunkturen har du möjligheten att här se vår presentation i Luleå som sändes live på morgonen den 8 november 2023. Vi hade då även med oss Fredrik Johansson Tormod, enhetschef Konjunkturinstitutet. OBS! Presentationen startar ca 15 min in

 

Konjunkturbarometern som PDF

Ladda ner och läs Konjunkturbarometern genom att klicka på valfri utgåva.