Konjunkturbarometern

Norrlandsfonden tar varje år fram en konjunkturbarometer som speglar temperaturen i det norrländska näringslivet. Undersökningen baseras på data från Konjunkturinstitutet som omfattar 2 400 företag i de fem norrlandslänen. 

 

Se filmen och ladda även ner och läs Konjunkturbarometern genom att klicka på valfri utgåva.