EN ENKEL OCH EFFEKTIV LÅNEPROCESS

Vi har lång erfarenhet av att utvärdera affärsidéer och affärsverksamheter i olika branscher. En liten, oberoende organisation gör att vi kan fatta snabba beslut och se till att pengarna finns till hands just när de behövs. Om förutsättningarna inte är de rätta ger vi klara besked om vad som krävs för att komma vidare.

När du gör din låneansökan får du direktkontakt med en företagsanalytiker som har gedigen erfarenhet av företag i olika branscher och olika utvecklingsstadier. Denne gör sedan en analys av företaget, affärsidén, produkten eller tjänsten och marknaden, samt företagets finansiella status och potential. Under hela processen förs en kontinuerlig dialog mellan parterna. Efter utbetalningen görs också regelbundna uppföljningar för att se hur ditt företag utvecklas.

Framgång för Norrland

LÅN SOM GER DITT FÖRETAG MÖJLIGHET ATT VÄXA

Flexibla och marknadsanpassade låneformer

Norrlandsfonden finansierar allt från nyetablering av företag till utveckling och expansion i befintliga företag. Våra topplån skräddarsys efter de nya behov som dyker upp på marknaden. Ett aktuellt exempel är lån till generationsskiften, där vi ställer upp med kapital så att norrländska företag kan leva vidare med nya ägare. Vi erbjuder låneformer som är flexibla och marknadsanpassade.

Kan du låna av oss?

Våra kunder är företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland eller Gävleborg med tillväxtambitioner. De finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i hållbara lösningar, ny teknik och i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. En stark affärsidé och tilltro till ägare och ledning är grundläggande för vår finansiella medverkan.