Envigas

Envigas

Envigas hjälper den metallurgiska industrin att ställa om

Den metallurgiska industrin är en av världens största utsläppsbovar, men jobbar nu aktivt för att minska industrins klimatpåverkan. Envigas i Skellefteå tillverkar biokol som kommer att ha en central roll i arbetet med att minska koldioxidutsläppen.

Företaget Envigas tillverkar bland annat biokol av restavfall från skogsindustrin. När företagsledningen för många år sedan började titta på biokolets positiva effekter för att minska koldioxidutsläppen var de före sin tid. Nu uppmärksammas biokol som en av de mest spännande teknologier för klimatneutrala koldioxidutsläpp.

– Vi visste att vi skulle komma hit men vi trodde nog inte att det skulle gå så här snabbt. Nu finns det en enorm efterfrågan på biokol från de stora företagen men så var det inte när vi började, säger Kurt Sjöblom, styrelseordförande i Envigas. 

Envigas har utvecklat en kostnadseffektiv industriell process för framställningen av biokol genom omvandling av avfall från skogsbruket. Biokolets främsta egenskap som bränsle är att det till skillnad från det fossila kolet inte tillför ny koldioxid till atmosfären. All metallurgisk industri använder sig av kol i någon form i sin tillverkningsprocess. Metallindustrin, som är fokusområdet för Envigas biokol, står för en av världens största utsläppskällor.

– Den metallurgisk industrin har tagit klimatproblemet på allvar och jobbar aktivt med att ställa om sina verksamheter. Metallindustrin har i sin tur en stor efterfrågan på till exempel fossilfritt stål från sina kunder, inte minst från bilindustrin när de ska producera nästa generations bilar. 

Envigas är nu på väg att starta upp sin första produktionsanläggning i Bureå och inom några månader kommer den att vara i drift. Nu tittar man på fler ställen att starta produktionsanläggningar. Eftersom råvarorna kommer från skogen bidrar produktionen av biokol även till ökad lönsamhet i skogsnäringen. Inledningsvis satsar man på Norden som marknad. 

– Vi tror att biokolet kommer att ersätta det fossila kolet helt i framtiden. Vi har redan nu fått en bra respons från marknaden. 

Envigas producerar även biooljor och olika typer av syntesgaser. Norrlandsfonden har varit med som finansiär sedan 2016. 

– Norrlandsfonden är kompetenta och riskbenägna på ett klokt sätt. Vi är tacksamma att de har velat vara med på den här resan. Framtiden ser väldigt spännande ut. 

Gå tillbaka Tillbaka till alla kundcase

Företagsanalytiker

Per Nilsson 070-668 42 68 [email protected]

Marknadsområde

Kiruna, Skellefteå, Norsjö, Malå, Sorsele, Storuman, Boden och Jokkmokk.

Favoritplats i Norrland

Luleå skärgård som har många fina smultronställen. Vi har stuga på Småskär men brukar också besöka flera av öarna runt omkring.

Varför tror ni på kunden?

Deras erbjudande ligger rätt i tiden. Biokolet som de producerar är klimatneutralt och kan ersätta fossilt kol. Efterfrågan är stor, inte minst från metallindustrin som arbetar med att minska sitt klimatavtryck. Biokolet går också att vidareutveckla och kan då omvandlas till grafit som används vid batteritillverkning och behövs när till exempel bilindustrin ska ställa om.

Hur ser ni på framtiden för företaget?

Företaget kommer att kunna expandera i Bureå och även öppna fler anläggningar i Sverige vid sågverk med närhet till råvaran. Biokolet kommer att behövas på flera håll när samhället ska ställa om mot en mer hållbar framtid. Nu när företaget har fått igång produktionen kommer den spännande resan att fortsätta.

Besök webbsida