Inlandsbanan

Inlandsbanan

Framtidstron i topp för Inlandsbanan

De senaste åren har nya passagerartåg invigts på Inlandsbanan för första gången sedan 1979. Ett viktigt steg för framtiden och för arbetet med att öka kollektivtrafiken på järnvägen.
Inlandsbanan har investerat i fem nya passagerartåg och ett ellok. Nu är ett av passagerartågen i trafik och de andra håller på att rustas upp för att köras på sträckor med längre restid. 

– Tack vare finansieringen via bland annat Norrlandsfonden tar vi nu nästa steg in i framtiden när det kommer till persontrafiken. De nya passagerartågen har stor betydelse för oss och skapar en modern bild av Inlandsbanan, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan.

– Att det satsas rejält på kollektivtrafiken i Norrland skapar framtidstro för att människor ska kunna bo och jobba i den här delen av landet, säger Maria Cederberg, vd Inlandståg.

– Människor har fått ökad kunskap om tåg och vet vad det innebär rent miljömässigt att välja tåget. Det har blivit det trendiga sättet att resa och det har exploderat de senaste åren, fortsätter Maria Cederberg.

Inlandsbanan byggdes för att kunna frakta tunga transporter och är med sin topografi idealisk för det. En upprustad Inlandsbana skulle ge dragkraft åt hela landet.

– Att rusta upp Inlandsbanan skulle skapa många positiva effekter för Sverige och för både person- och godstrafiken. Att till exempel flytta godset från stambanorna skulle innebära att man kan öka persontrafiken, säger Maria Cederberg.

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan och dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståget. Inlandsbanan ägs av 19 kommuner längs banan.

– Vi har ett uppdrag som handlar om att skapa tillväxt i inlandet hela sträckan från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Det är ett stort och viktigt uppdrag som innefattar att det finns goda kommunikationer för pendling, turism och gods, säger Peter Ekholm.

Järnvägen har en stor och betydelsefull roll i det svenska transportsystemet och väl fungerande transportjänster med tåg är en förutsättning för att klara Sveriges långsiktiga klimatmål.

– Vi jobbar i en framtidsbransch. Jag möter fler och fler kunder som vill flytta över sitt gods till järnvägen. Om vi får en upprustad bana och ännu fler tåg finns det inget som kan stoppa oss, menar Maria Cederberg.

– Jag ser väldigt ljust på framtiden inte minst för att jag är övertygad om att den yngre generationen kommer ställa ännu högre krav på beslutsfattarna om att satsa på hållbara transporter, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan.

Gå tillbaka Tillbaka till alla kundcase

Företagsanalytiker

Lena Stuns 070-551 24 88 [email protected]

Marknadsområde

Berg, Bräcke, Dorotea, Krokom, Ragunda, Strömsund, Ånge, Åre och Östersund.

Favoritplats i Norrland

Det är svårt att välja en plats men området kring Storulvåns fjällstation i Åre kommun är fantastiskt med närhet till flera berg och fina vandringsleder.

Varför tror ni på kunden?

Intresset för att resa klimatsmart har ökat rejält de senaste åren. Med en uppdaterad fordonsflotta som möjliggör nya linjer och ökad trafik blir Inlandsbanan än mer attraktiv. Att satsa på infrastruktur som gör att det är enklare för människor att resa som gods att transporteras såväl till och från som inom Norrlands inland ökar såklart attraktiviteten för den här delen av landet vilket är ett av Norrlandsfondens fokusområden.

Hur ser ni på framtiden för företaget?

Tågresandet ökar i samband med att vi har blivit mer miljömedvetna. Det finns en politisk ambition om att satsa på Inlandsbanan och fram till år 2029 finns politiskt beslut på 1,8 miljarder till underhåll. Pendlingen med tåg ökar likväl som turistströmmarna till den här delen av landet. Allt pekar på att Inlandsbanan kommer att gå en mycket ljus framtid till mötes.

Besök webbsida