FÖRETAGARE – KROKA ARM MED OSS PÅ NORRLANDSFONDEN

Norrlandsfonden erbjuder ditt företag lån som hjälper dig till framgång. Våra topplån anpassas efter behov. Här är några exempel.

 

 

 

 

 

Satsning på tillväxt

Norrlandsfonden hjälper företagare och entreprenörer att ta tillvara på attraktiva och unika expansions- och tillväxtmöjligheter. Med våra lån kan du ta din verksamhet till nästa nivå.

Investeringar

Vi hjälper företagare och entreprenörer att fortsätta utveckla sitt företag genom att erbjuda långsiktig finansiering som möjliggör investeringar i allt från nya maskiner till produktutveckling.

Företagsförvärv

Att köpa ett etablerat företag kan vara den mest ekonomiska och snabbaste vägen till att bli egen företagare. Norrlandsfonden hjälper dig att förverkliga drömmen.

Hör av dig till oss

Din lånepropå gör du genom direktkontakt med oss. Kontakta den företagsanalytiker som är ansvarig för din kommun för mer information om vårt erbjudande. Du behöver inte förbereda något, det är bara att ringa eller skicka epost så har vi etablerat kontakt och kan ta oss vidare.

KORT OM VÅRA LÅNEFORMER

Flexibla Topplån

Våra topplån är flexibla och kan anpassas till skiftande finansieringsbehov. De är särskilt lämpligt för nyetableringar eller investeringar i nya produkter, nya marknader och marknadsföring samt maskiner, byggnader och rörelsekapital.

Konvertibla Skuldebrev

Konvertibla skuldebrev är en bra låneform för företag som har behov av ett uthålligt lånekapital och som planerar att sprida ägandet till exempelvis ett riskkapitalbolag eller en affärsängel. Konvertibeln öppnar nya möjligheter till kompletterande och långsiktig finansiering.

Garantier och Borgensåtaganden

För enskilda affärsuppgörelser ställer vi ut egna garantier eller underborgen för exempelvis förskott och fullgörandeåtaganden. Våra borgensåtaganden täcker till exempel säsongsmässiga likviditetsbehov och gör att företagen kan bygga upp sin verksamhet långsiktigt.