The economic barometer

Norrlandsfonden tar varje år fram en konjunkturbarometer som speglar temperaturen i det norrländska näringslivet. Undersökningen baseras på data från Konjunkturinstitutet som omfattar 2 400 företag i de fem norrlandslänen.

I filmen nedan sammanfattar Fredrik Johansson Tormod, enhetschef Konjunkturinstitutet och Petter Alapää, Norrlandsfonden konjunkturläget och vi får även kommentarer från företag och bank.

Konjunkturbarometern som PDF

Ladda ner och läs Konjunkturbarometern genom att klicka på valfri utgåva.Select year

2022
2021
2020
2019
2018
2017