OM NORRLANDSFONDEN

En möjlighet att växa – exklusivt för norrlänningar

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag med tillväxtambitioner. Detta för företag med verksamhet i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri, tjänste- och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 300 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och möjliggör för företag och människor att växa.

Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, regioner, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Intressebolag

Ett gemensamt intresse för Norrlands utveckling

Norrlandsfonden finns med som en viktig part i arbetet för Norrlands utveckling, inte bara genom våra låneformer, utan också genom olika intressebolag.

Partnerinvest Norr AB

Bolaget ska som minoritetsägare investera i små och medelstora företag i Norrbottens och Västerbottens län. Investeringar ska ske i partnerskap med privata investerare. Bolaget ägs till hälften av vardera Norrlandsfonden och Almi Invest AB. Till sitt förfogande har bolaget ett kapital om 200 miljoner kronor, varav ägarna investerat totalt 60 miljoner kronor. Övrig finansiering av bolaget kommer från EU strukturfonder samt regional medfinansiering.

Arctic Business

Bolaget ska bidra till utvecklingen av tillväxtföretag i övre norrland i anslutning till Luleå tekniska universitet genom att erbjuda kompetens och kapital. Bolaget ägs av Norrlandsfonden, LTU Holding, Skellefteå industrihus AB, Luleå kommun, Region Norrbotten

Aktuella samverkansprojekt

Venture Cup Nord är ett av fyra regionala nätverk som har till uppgift att arrangera en affärsplanetävling för studenter och forskare med syfte att lotsa idéer fram till nystartade företag. Norrlandsfonden deltar i Venture Cup med både finansiella som personella insatser.

Ung Företagsamhet är ett samverkansprojekt som har till syfte att stärka ungdomars entreprenörskap.

Företagsinkubatorer som stöttas av Norrlandsfonden är Arctic Business (Luleå), Movexum AB (Gävle) och BizMaker (Sundsvall).

HISTORIK

Med riktiga bergsprängarrötter
1961
The Norrlandsfonden was established with the task of promoting the development of Norrlands companies, by financing mainly small and medium-sized companies.
1961- 1985
The fund's foundation capital was built up over two decades through annual contributions by LKAB in the years 1961-1973, and later by the state (1974-1985). It has since been strengthened in two rounds during the 90s. Today, we have an equity capital of just over SEK 1.4 billion that is managed independently.
1996
The fund's geographical area of ​​operation was originally the four northernmost Norrland counties, but was expanded in 1996 to also include Gävleborg county.
9 mdr
Since the Norrlandsfonden was founded in 1961, we have lent out approximately nine billion kroner.
33 mdr
They, in turn, have generated investments worth over SEK 33 billion in customer companies.