06 september 2021
MicroGroup rekryterar i en spännande bransch

MicroGroup rekryterar i en spännande bransch

MicroGroup i Örnsköldsvik har utvecklat ett unikt system för att leverera trådlöst bredband. Systemet har lanserats med stor framgång och bolaget kan nå ca 250 000 kunder runt om i Sverige. Tjänsten vänder sig till privatkunder, bostadsrättsföreningar och företag i alla storlekar. Dessutom säljer bolaget komponenter till ett 30-tal länder runt om i världen. Idag har MicroGroup 35 anställda men kommer att behöva anställa lika många till nu när bolaget upplever en ökad efterfrågan.

-Vi flyttar nu till större lokaler. Totalt 3 500 kvm jämfört med 900 kvm tidigare ger oss nya möjligheter att expandera och att själva göra mer av den produktion som tidigare lagts på underentreprenörer, säger vd Jonas Hellström.

MicroGroup har många nyheter som lanseras löpande. Bland annat har produktutbudet utökats med utrustning för att koppla ihop lång- mellan- och kortdistansnäten på ett sätt som bygger bort ”vita fläckar” i täckningen.

-Just nu ligger mycket fokus på rekrytering. Vi upplever att det har fungerat bra för oss att få tag i personal. En del av vår framgång beror nog på att många är intresserade av vår verksamhet och teknik och också av den anledningen söker sig till oss. Men visst finns det är risk att det på sikt blir svårt att få tag i nyckelkompetens. Det är viktigt att vi som verkar i norra Sverige försöker locka hemvändare och andra inflyttande från södra Sverige, säger Jonas Hellström.

MicroGroup har upplevt en ökande efterfrågan under pandemin. Det kan bero på att fler arbetat hemifrån och behöver bättre uppkoppling till internet, samt att bredbandsutbyggnaden via fiber börjat klinga av. Största utmaningen sedan pandemin slog till har varit leveranser av material från omvärlden där MicroGroup fått svårare att planera sin produktion till följd av komponentbrist.

-Vi har ändå klarat oss bra kan jag konstatera. En strategi som vi tillämpat är lageruppbyggnad så att vi inte är helt beroende av ”just-in-time” leveranser. Dessutom att vi gör mycket med egen personal och därför kan sätta in arbetskraften på andra ställen i vår produktion där komponenter finns tillgängliga. På det sättet har vi kunnat minimera driftstörningar, säger Jonas Hellström.

Jonas Hellström tycker att Norrlandsfonden är en bra resurs, inte bara för finansiering, utan för att det går att föra ett resonemang angående MicroGroups utveckling och framtid.

-Det är inte bara pengar, utan en delaktighet i företagets utveckling. Sådant uppskattar jag, säger Jonas Hellström.

Norrlandsfondens Daniel Moberg som följt bolaget under många år tror på bolagets fortsatta tillväxt.

-MicroGroup har de senaste åren gjort en imponerande resa där man dels utvecklat det som i dag är en unik och mycket lönsam produkt, dels skaffat sig svårtillgängliga tillstånd som gör att man är fiberägare, mastägare och har egna frekvens- och sändningsrättigheter. Detta ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, säger Daniel Moberg, Norrlandsfonden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter