15 februari 2021
Elastisys – ett tillväxtbolag med teknologi för avancerade molntjänster

Elastisys – ett tillväxtbolag med teknologi för avancerade molntjänster

I början av 2010-talet byggde en forskargrupp vid institutionen för Datavetenskap vid Umeå universitet en prototyp för prediktiv autoskalning av molnresurser på servrar. Gruppen som leddes av Erik Elmroth och Johan Tordsson vände sig till Uminova Innovation för att få hjälp med att undersöka om det fanns ett behov på marknaden och hur de i så fall skulle kunna sälja produkten. Bolaget Elastisys bildades 2011. Våren 2017 rankades Elastisys som ett av Sveriges hetaste unga teknikbolag med en plats på ansedda 33-listan, en ranking som görs av tidningarna Ny teknik och Affärsvärlden. 2018 kom Partnerinvest och Northern Light Capital in som delägare. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

Elastisys erbjuder så kallade containerlösningar. Många små till medelstora företag använder virtualisering för att konsolidera arbetsbelastningar och få ut mer av sina resurser. Containrar (programvarubehållare) är nästa steg i utvecklingen av virtualisering. Containrar påminner om virtuella maskiner, men till skillnad från dem virtualiserar de operativsystemet, inte maskinvara. Containrar är lätta, fristående körbara programpaket som inkluderar allt som behövs för att köra applikationen: kod, exekvering, systemverktyg, systembibliotek och inställningar. Tack vare det fungerar de förutsägbart, på plats eller i valfritt moln, oaktat den underliggande infrastrukturen, vilket ger överlägsen portabilitet. Containrar ger också extremt snabba start- och avstängningstider jämfört med virtuella maskiner, vilket ger en effektivare och mer förutsägbar prestanda.

-Man kan förenklat säga att det är som att streama ett program till din dator från molnet, istället för att det ligger installerat på din hårdvara. Kunden behöver med vår lösning inga fysiska eller virtuella servrar med krav på drift och underhåll, säger Linda Nordin, Elastisys.

Elastisys är långt framme när det gäller teknologin och verkar i en bransch med enorm tillväxt. Ett antal namnkunniga kunder, SEB, Nasdaq och Klarna visar på att bolaget har en spännande resa framför sig.

-Många företag hanterar känslig information och har hårda krav på sin datahantering. En fördel med Elastisys lösningar är att kunden inte blir inlåst i något moln, datan är tillgänglig under europeisk lagstiftning, och tillhandahålls färdigpaketerad för kundens behov av säkerhet och regelefterlevnad. Det finns helt klart en framtidsmarknad för dessa tjänster, säger Anna Hedström, Norrlandsfonden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter