18 juni 2019
Smart system för säkrare elnät

Smart system för säkrare elnät

Luleåföretaget Exeri AB har utvecklat ett revolutionerande system, Smart Grid Surveillance (SGS) som övervakar elnät på ett helt nytt sätt. Tekniken har utvecklats av Exeris tre grundare med lång erfarenhet från telekombranschen. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

Dagens elnät bygger till stor del på en 100 år gammal teknik. Felsökningsområdet kan sträcka sig miltals och mer än hälften av avbrottstiden ägnas därför åt manuell lokalisering av felet. Felsökningen sker i en stundtals farlig arbetsmiljö och nätbolagen får stora kostnader för personal, utrustning, fordon och arbetsledning. Därutöver minskar bolagens intäkter då de kunder som drabbats värst måste kompenseras.

Genom Exeris system bestående av hårdvara i form av intelligenta linjeagenter utplacerade i nätet, en integrerad kommunikationslösning samt en centralenhet som analyserar och drar slutsatser om nätets status, får nätägaren tillgång till en smidig och lättbegriplig övervakningsbild av det aktuella nätet. Exeri SGS identifierar och lokaliserar eventuella fel i det övervakade nätet i realtid. Felet presenteras på en kartbild tillsammans med färdbeskrivning och information om hur man snabbast isolerar felet samt återställer övriga nät. Systemet loggar också statistik som i sin tur kan användas för planering av framtida underhållande åtgärder.

Exeri har efter flera framgångsrika verifieringar av tekniken i verklig driftmiljö visat hur väl systemet fungerar och vilka stora vinster elnätsbolagen kommer att kunna göra inom kvalitet, säkerhet och driftkostnader vilket också gynnar slutkunden. Skellefteå Kraft var den första kunden av flera och har också valt att investera i Exeri.

- Det är mycket spännande och givande att samarbeta med Skellefteå Kraft. Vi ser en miljardmarknad globalt, just nu ligger fokus på den fortsatta expansionen och rekrytering pågår, säger Magnus Karlsson, vd Exeri.

- Jag är övertygad om att systemet har en stor potential vilket också verifieras av intresset från marknaden. Det ska bli spännande att följa Exeri på deras resa, säger Erik Nyström, Norrlandsfonden.

För mer information kontakta:

Magnus Karlsson, vd Exeri, 070-320 38 85

Erik Nyström, Norrlandsfonden, 070-572 22 53

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter