10 maj 2021
Aurora Field Innovations lyfter industrin med 3D

Aurora Field Innovations lyfter industrin med 3D

Aurora Field Innovations (AFI Sweden AB eller ”AFI”) i Gällivare bedriver 3D-skanning av olika utrymmen inom industrin. Det kan vara både i byggnader och gruvschakt men också andra svårtillgängliga ytor som behöver mätas. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

En av grundarna, Daniel Backman, började med 3D-skanning redan 2013. Men det tog lång tid att utveckla marknadens acceptans för hur mycket mer effektivt och kvalitetshöjande 3D-skanning var för deras arbete.

-Sedan dess har vi utvecklat våra metoder, byggt ut teamet och lagt till flera andra innovativa verktyg. Tillsammans har vi gedigen erfarenhet inom gruva, tung industri, produktionsautomatisering och databearbetning. Vi är i grunden ett innovationsbolag för tung industri, säger vd Olof Matti.

3D-skanning är ett effektivt sätt att läsa av och skapa digitala modeller av ett fysiskt objekt eller miljö. Man kan göra detaljrika analyser, jämförelser mot tidigare 3D-skanningar eller ritningar samt inpassning av CAD-ritningar för konstruktioner. AFI genomför även analyser av den insamlade datan, för att jämföra skanningar och visa på rörelser, slitage samt för att genomföra volymberäkningar.

-Vi utför dessutom inspektioner och 3D skanningar i otillgängliga områden med vår autonoma drönare. Så kan vi snabbt och säkert kartlägga områden utan risk för personal och med minimal störning av produktion. Med satsningar som HYBRIT, H2 Green Steel och Northvolt och kommande brist på arbetskraft blir digitalisering och effektiviseringar ett måste, säger Olof Matti.

Drönaren kan bland annat användas för skanningar av bergschakt, bergsstigar och anläggningar men även för inspektion av isbildningar vid in- och utlopp i vattenkraftverk, elledningar, broinspektioner samt planering av transporter i trånga utrymmen för att undvika kollisioner.

-Aurora Field innovations har teknik som möjliggör snabbare och säkrare skanning. Jag tror att deras tjänster kommer att efterfrågas mycket nu när gruvindustrin investerar och uppgraderar. Dessutom tillkommer alla andra investeringsprojekt i norra Sverige där denna typ av mätningar behövs. Deras ambition att hjälpa till med att minska klimatavtrycket inom industrin och förbättra arbetsmiljön är en extra bonus, säger Elin Rahkola, Norrlandsfonden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter