21 juni 2021
Realbridge – digitaliserar dina manuella rutiner – håll reda på dina prylar och processer!

Realbridge – digitaliserar dina manuella rutiner – håll reda på dina prylar och processer!

Östersundsbolaget Realbridge AB har utvecklat en mobil och molnbaserad plattform för insamling av data i realtid med syfte att underlätta hantering av fysiska objekt såsom nycklar, verktyg och liknande. Fler funktioner är checklistor och felrapportering. Bolaget har idag ca hundra kunder, de flesta inom serviceföretag, fastighetsservice, städbolag, kommuner och fastighetsbolag. Senaste året har systemet också implementerats för hantering av skyddsutrustning kopplat till pandemin.

-Genom en molnbaserad mobil lösning kan personalen checka av olika moment eller se till att hålla ordning på utrustning som annars kan vara svår att veta var den finns (vem som har den) när den behövs, säger Viktor Stjernefeldt, vd Realbridge.

En stor kundgrupp är fastighetsägare som har behov av att hålla reda på nycklar och koder för olika dörrar och portar samt genomföra kontroller som utförs i Realbridge checklistor. Men företag som hyr ut utrustning, eller har stora mängder inventarier att hålla reda på är också typiska kunder. Kraftbolag, kommuner och butiker är några exempel. Realbridge har också inlett ett samarbete med Cambio, som är under uppstart.

En mycket stor fördel med systemet är att det är mycket lätt att implementera, även i större organisationer. Även en så stor organisation som en kommun kan ha igång systemet på bara en vecka utan omfattande utbildning och kostsamma projekt för integration med befintliga system.

-Vi satsar nu på marknaden i Skandinavien och hittills är responsen mycket positiv. Vi har ett bra samarbete med Norrlandsfonden. Förutom finansiering av utveckling och marknadsinsatser, så har vi en givande dialog om företagets framtida strategier som vi uppskattar, säger Viktor Stjernefeldt.

Norrlandsfondens Tomas Blomberg tror på Realbridge och deras potential på marknaden.

-Realbridge har tagit många steg framåt senaste tiden. Det är nog så att marknaden är mogen för deras system och de fina referenskunderna är en bra början. Jag ser fram emot deras fortsatta resa på marknaden, säger Tomas Blomberg, Norrlandsfonden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter