Ett företag som gör skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv

ScanArc

ScanArc i Hofors utvecklar världsunika processer för återvinning av metaller och energi. Bolaget har sina rötter inom SKF:s forskningsavdelning som redan 1972 inledde ett långsiktigt utvecklingsprogram för miljövänligare och effektivare stålframställning. Ett lovande framtidsscenario då var plasmabaserade applikationer där elektricitet används som energikälla och därmed ersätter fossila bränslen som ofta användes i traditionella processer, enheten i Hofors har därefter varit världsledande inom området.

1988 köpte delar av personalen verksamheten och ScanArc Plasma Technologies bildades som renodlat konsult och utvecklingsbolag,– Vi utvecklar spetsteknik inom högtemperaturprocesser. I praktiken innebär det att vi arbetar med plasma. Elektronerna separeras från atomkärnorna och under de senaste 30 åren har vi vidareutvecklat plasmatekniken, förklarar ScanArcs vd Bror Magnus Heegard. 

ScanArcs teknologi kan exempelvis återvinna metaller och energi ur avfall, som stoft från metallurgiska processer. Norrlandsfonden har haft kontakt med ScanArc under många år men det var först under 2015 som det blev aktuellt att gå in med finansiering för fortsatt tillväxt i bolaget. Man hade bl.a tagit hem en mycket stor order som innebar att bygga en ugn för utvinning av koppar ur slagg på ett återvinningsföretag i Belgien, den hittills största ugn som ScanArc konstruerat. En nyemission gjordes och Norrlandsfondens samarbetspartner  Investerarna i Sandviken kom in som ny delägare.  

Per-Erik Persson, företagsanalytiker Norrlandsfonden

Per-Erik Persson, företagsanalytiker Norrlandsfonden

Varför tror ni på ScanArc?

Det är ett intressant företag som bedriver utvecklingstung verksamhet som gör stor skillnad utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Hur ser du på framtiden för företaget?

Företaget bygger på lång tradition av väldigt kvalificerad utveckling, unik skulle jag säga i Sverige. Spetskompetensen i kombination med allt mer affärsinriktning är en bra grund för fortsatt mycket god tillväxt i bolaget.