En renare framtid med Ecobox

Ecotech

Ecobox är ett minireningsverk som ger en effektiv och bekymmersfri avloppsrening för hushåll. Bakom produkten står företaget Skandinavisk Ecotech AB som sedan starten haft en stadig tillväxt på 50 till 100 procent per år. När företaget nu expanderar med ny fabrik är Norrlandsfonden med och finansierar.

Idag finns det cirka 500 000 hushåll som inte har optimala avloppssystem och som därför på ett skadligt och felaktigt sätt släpper ut bland annat fosforhaltigt avloppsvatten. Ecobox är lösningen på det problemet och en väg för att möta behovet av en hållbar avloppshantering.

- Det handlar om en miljon hushåll i Sverige, Norge och Finland som saknar ett bra fungerande avloppssystem. I Sverige har vi dessutom ett nationellt mål att återvinna fosfor, vilket gör att vi ser att det finns en marknad för vår Ecobox, förklarar Karl-Gustav Niska.

- Metoden innebär att vi i ett slutet system enbart tillsätter syre som boostar den biologiska processen. Via ett naturligt fosforsfilter skapas en kretsloppshantering av fosfor som sedan kan användas på jordbruksmark.

Stora framgångar
Exobox har redan blivit en stor framgång med Ecoboxar levererade från Riksgränsen till Skåne.

- Hög rening, enkelhet och hög driftsäkerhet är de huvudsakliga urvalskriterierna för våra kunder. Vi arbetar också med regionala återförsäljare som säkerställer kvaliteten av grävning och installation. Allt för att ge kunden ett bekymmersfritt avlopp, fortsätter han.

Sedan 2010 har företaget haft en årlig tillväxt på mellan 50 och 100 procent och omsätter i dag cirka 40 miljoner kronor. Detta för med sig att det helt svenskägda företaget nu expanderar. Med Norrlandsfonden som partner byggs tillverkningsenheten i Övertorneå ut.

- Idag har vi en tillverkning där vi har förfinat produkten och tillverkningsprocessen. Nu satsar vi för att ta nästa steg som kommer att ge oss en produktion på upp till 5ggr dagens kapacitet. Vi har en fantastisk tillväxt och tittar närmast på Norge, som ligger nära vår egen marknad med ett liknande synsätt på avloppsrening, men även Finland och Baltikum med Östersjökusten är intressant, avslutar Karl-Gustav Niska

 

Petter Alapää, företagsanalytiker Norrlandsfonden

Petter Alapää, företagsanalytiker Norrlandsfonden

Varför tror ni på Skandinavisk Ecotech?

Skandinavisk Ecotech har en strukturerad affärsmodell där man bearbetar marknaden och tillhandahåller service via ett återförsäljarnätverk. I kombination med investeringar i ökad produktionskapacitet medför detta en stor tillväxtpotential. Den fina utveckling som bolaget haft de senaste åren skapar mycket förtroende.

Hur ser du på framtiden för företaget?

Bolaget är verksamt i en bransch där marknaden i Norden är mycket stor. På längre sikt finns ett globalt behov av produkter för avloppsrening som är enormt. Produkterna har en mycket stor samhällsnytta och fokus på vatten som resurs kommer bara att öka i framtiden. Skandinavisk Ecotech är på väg att skapa sig en bra marknadsposition för att kunna göra hållbara affärer av denna utveckling.