Att låna

En enkel och effektiv låneprocess

Vi har lång erfarenhet av att utvärdera affärsidéer och affärsverksamheter i olika branscher. Tror vi bara på en idé kan vi också bevilja lån. En liten, oberoende organisation gör att vi kan fatta snabba beslut och se till att pengarna finns till hands just när de behövs. Om förutsättningarna inte är de rätta ger vi klara besked om vad som krävs för att komma vidare.

När du gör din lånepropå får du direktkontakt med en företagsanalytiker som har gedigen erfarenhet av företag i olika branscher och olika utvecklingsstadier. Denne gör sedan en analys av företaget, affärsidén, produkten eller tjänsten och marknaden, samt företagets finansiella status och potential. Under hela processen förs en kontinuerlig dialog mellan parterna. Efter utbetalningen görs också regelbundna uppföljningar för att se hur ditt företag utvecklas.