Senaste nyheter

 • VD-skifte i Norrlandsfonden

  Nuvarande VD Katja Lepola går vidare till nya uppgifter och rekryteringen av hennes efterträdare har inletts.

  Läs hela artikeln
 • Avkylt konjunkturläge i Gävleborg

  - Konjunkturen i Gävleborg har försvagats sedan förra årets höga notering och näringslivet i länet befinner sig nu i normalkonjunktur. En fortsatt dämpning väntas kommande halvår. Det är främst industrin som försvagats i höst men även byggbranschen har vikt nedåt, dock från ett mycket starkt läge. För sällanköpshandeln har läget däremot förbättrats, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

  Läs hela artikeln
 • Positiva handlare i Jämtland

  -Konjunkturen i Jämtland har försvagats sedan förra hösten och konjunkturindex har minskat från +27 i fjol till +13. Nedgången märks inom såväl industrin som byggbranschen och turistnäringen. För sällanköpshandeln har läget stärkts i höst och av samtliga Norrlandslän är handelsföretagen i Jämtland också mest positiva om det rådande läget i branschen, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

  Läs hela artikeln
 • Norrland starkare än riket

  Norrlandsfonden presenterar Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att konjunkturen i det norrländska näringslivet har mattats och kan i höst beskrivas som normalstarkt. Avmattningen sker på bred front men ingen bransch kan sägas vara i lågkonjunktur. Prognoserna inför våren pekar mot att det rådande läget består. Trots detta tycks Norrland ha bättre konjunktur än riket som helhet.

  Läs hela artikeln
Läs fler nyheter