Våra topplån

LÅN SOM GER DITT FÖRETAG MÖJLIGHET ATT VÄXA

Flexibla och marknadsanpassade låneformer

Norrlandsfonden finansierar allt från nyetablering av företag till utveckling och expansion i befintliga företag. Våra topplån skräddarsys efter de nya behov som dyker upp på marknaden. Ett aktuellt exempel är lån till generationsskiften, där vi ställer upp med kapital så att norrländska företag kan leva vidare med nya ägare. Vi erbjuder låneformer som är flexibla och marknadsanpassade.

Kan du låna av oss?

Våra kunder är företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland eller Gävleborg med tillväxtambitioner. De finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i hållbara lösningar, ny teknik och i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. En stark affärsidé och tilltro till ägare och ledning är grundläggande för vår finansiella medverkan.

Kort om våra samtliga låneformer

Flexibla Topplån

Våra topplån är flexibla och kan anpassas till skiftande finansieringsbehov. De är särskilt lämpligt för nyetableringar eller investeringar i nya produkter, nya marknader och marknadsföring samt maskiner, byggnader och rörelsekapital.

Konvertibla Skuldebrev

Konvertibla skuldebrev är en bra låneform för företag som har behov av ett uthålligt lånekapital och som planerar att sprida ägandet till exempelvis ett riskkapitalbolag eller en affärsängel. Konvertibeln öppnar nya möjligheter till kompletterande och långsiktig finansiering.

Garantier och Borgensåtaganden

För enskilda affärsuppgörelser ställer vi ut egna garantier eller underborgen för exempelvis förskott och fullgörandeåtaganden. Våra borgensåtaganden täcker till exempel säsongsmässiga likviditetsbehov och gör att företagen kan bygga upp sin verksamhet långsiktigt.

Framgång för Norrland