Konjunkturbarometern

Norrlandsfonden tar varje år fram en konjunkturbarometer som speglar temperaturen i det norrländska näringslivet. Konjunkturbarometern produceras i samarbete med Statistiska Centralbyrån och bygger på en postenkät till ca 1000 företag i olika branscher i de fem Norrlandslänen.

Ladda ner Konjunkturbarometern genom att klicka på valfri utgåva nedan. Eller beställ tryckt version på info@norrlandsfonden.se

Konjunkturbarometern 2019 omslag