17 juni 2024
Partnerinvest Norr – Nu med nya pengar i en tredje fond

Partnerinvest Norr – Nu med nya pengar i en tredje fond

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Norr- och Västerbotten, som investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörsteam. Verksamheten startade 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och Almi Invest. Partnerinvest Norr finansieras av ägarna, Region Norrbotten, Region Västerbotten samt Tillväxtverket. Under 2024 förändras ägandet av Partnerinvest Norr AB till att bli ett helägt dotterbolag till Norrlandsfonden. Vd Ingela Lidström och hennes kollegor söker nu nya spännande företag att investera i.

– Vi lanserar nu den tredje fondgenerationen sedan verksamheten startades. De nya pengarna ska precis som tidigare skapa tillväxt hos våra företag i regionen, säger Ingela Lidström.

Den nya fonden har finansierats av Norrlandsfonden, regionerna (Norrbotten och Västerbotten) samt Tillväxtverket. I de två tidigare fondgenerationerna har riskkapitalinvesteringar gjorts i närmare 100 unika bolag.

Partnerinvest investerar i bolag i flertalet branscher så länge det är innovativa hållbara bolag med unika affärsidéer (patent alternativt tydligt marknadsförsprång) och en skalbar affärsmodell. Flertalet bolag som Partnerinvest investerar i har en affär som kan växa internationellt. En investering sker alltid tillsammans med privata investerare och alltid på lika villkor.

– Vi är så klart intresserad av ny teknik och hoppas se fler bolag inom exempelvis cleantech och industri. Vi ser gärna att bolaget drivs av ett starkt team då vi ser att det ofta lyckas bättre än enskilda entreprenörer, säger Ingela Lidström.

En investeringsprocess tar två-sex månader innan aktieägaravtal och allt annat är på plats. Under processen analyseras exempelvis det unika i tjänst/produkt, marknadspotential, värdering kontra exitmöjlighet. Detta arbete sker ofta i nära samarbete med övriga investerare. Med tanke på att bolaget och Partnerinvest ska ”leva tillsammans” i tre-sju år är processen relativt kort.

– Eftersom ett branschkunnigt och drivet team är viktigt för att lyckas så lägger vi tid på att lära känna dem för att förstå deras drivkrafter samt vad som ska uppnås med det kapital som tas in. Vi vill gärna att bolag tar kontakt med oss så snart man överväger att ta in ägarkapital, då kan vi följa bolagens utvecklingsresa under en tid samtidigt som startsträckan ofta blir kortare när det väl är skarpt läge, säger Ingela Lidström.

Partnerinvest är en aktiv ägare och önskar alltid en styrelseplats för att bidra i strategiska frågor och beslut. Finns inget fungerande styrelsearbete idag så bidrar de gärna med struktur för att komma i gång med det.

– Frågor som vi ofta engagerar oss lite extra kring är kapital-anskaffningsfrågor där vi har stor erfarenhet och ett brett nätverk samt i processer för att rekrytera nyckelpersoner. När det kommer till försäljning av bolag så har vi god erfarenhet av att bistå i att strukturera affärer.

I likhet med tidigare fondgenerationer har den nya fonden ett tydligt hållbarhetsfokus, sett till miljö, sociala och ekonomiska faktorer.

– Vi ser att mixade/diversifierade team presterar bäst och att jämställdhet är viktigt. Ett exempel är att det fortfarande är allt för få kvinnliga entreprenörer som söker riskkapital, säger Ingela Lidström.

Att samverka med andra privata investerare är en del av affärsmodellen. Så här långt har de samverkat med fler än 200 privata investerare, allt från affärsänglar till andra professionella investerare både inom och utanför regionen.

– Vi söker hela tiden efter fler investerare att göra spännande affärer tillsammans med. Tillsammans med det privata kapitalet har Partnerinvest investerat 1,7 miljarder kronor i ägarkapital i portföljbolagen sedan start – samverkan är viktigt, understryker Ingela Lidström.

Den nya investeringsfonden kommer investera i 50–60 innovativa bolag under en period om fem år. Det huvudsakliga målet är att vara med och stötta dessa bolag på deras tillväxtresa. Trots högt risktagande stängdes nyligen den första fonden med en exitmultipel på 1,6 ggr investerat kapital.

– En god avkastning i verksamheten skapar förutsättningar att hela tiden göra nya investeringar och att därmed bygga en verksamhet som kan fortsätta verka långsiktigt i regionen, avslutar Ingela Lidström.

Framgångsexempel:

Evosport

Kort efter att det Piteåbaserade innebandyföretaget Evosport startade upp sin verksamhet, med bland annat varumärket Oxdog, investerade Partnerinvest i bolaget tillsammans med en erfaren affärsängel. Bolaget har hela tiden verkat på en internationell marknad och har under åren haft en fin tillväxt. Under 2022 var Partnerinvest med och sålde bolaget och grundarna är fortsatt aktiva i verksamheten.

Proant

Partnerinvest investerade tillsammans med en branschkunnig medinvesterare i Umeåbaserade Proant som säljer patenterade antenner på en världsmarknad. När bolaget sedan såldes till en branschaktör omsatte verksamheten närmare 70 Mkr med ett starkt resultat. Ett riktigt fint framgångsexempel där ett starkt entreprenörsdriv varit avgörande.

För mer information kontakta:

Ingela Lidström, vd Partnerinvest Norr AB
[email protected]
+46 70 624 42 52

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter