16 februari 2024
Utredare har överlämnat förslag för ökat bostadsbyggande i norra Sverige

Utredare har överlämnat förslag för ökat bostadsbyggande i norra Sverige

– De största utmaningarna för kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå och Skellefteå är att på kort tid planera och bygga en stor mängd bostäder och goda livsmiljöer. Läget förvärras också av den tuffa ekonomiska situationen som får stor påverkan på bostadsbyggandet. Jag ska nu ta del av utredarens förslag på statliga insatser för ett ökat bostadsbyggande i Norrbottens och Västerbottens län och vi kommer att analysera dem inom Regeringskansliet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I juni 2023 fick utredaren Peter Larsson i uppdrag att främja koordinering av statliga insatser som verkar möjliggörande för hållbart samhällsbyggande och snabb befolkningsutveckling i Norrbottens och Västerbottens län, i den samhällsomvandling som sker med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner. Syftet med uppdraget är att underlätta för berörda kommuner att planera, bygga och förvalta hållbara och växande samhällen.

Ett deluppdrag var att föreslå statliga insatser för ett ökat bostadsbyggande och utredaren presenterar nu ett paket om tre insatser som kompletterar varandra och som kan bidra till att fler bostäder byggs i norra Sverige. Två av de tre förslagen är konstruerade för att underlätta även för andra kommuner i landet som står inför liknande utmaningar. Förslagen kommer nu att analyseras inom Regeringskansliet.

Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 15 juni 2024.

Länk till regeringens pressmeddelande: Utredare har överlämnat förslag för ökat bostadsbyggande i norra Sverige - Regeringen.se

Länk till rapporten: Delrapport från utredare med uppdrag att främja koordinering av insatser för hållbart samhällsbyggande i Norrbottens och Västerbottens län (Fi 2022:A) - Regeringen.se

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter