17 mars 2022
Norrlandsfonden – En 60-åring redo för framtidens tillväxt i norr

Norrlandsfonden – En 60-åring redo för framtidens tillväxt i norr

2021 fyllde Norrlandsfonden 60 år. Under sex decennier har vi arbetat för att främja näringslivet i Norrland. Vi har lånat ut 8 miljarder kronor som har möjliggjort investeringar för omkring 25 miljarder kronor i små och medelstora företag. Vi är stolta över vårt ursprung som gett oss förutsättningar att bidra till utvecklingen.

Åren med pandemin har varit omvälvande för oss alla men vi har fortsatt att blicka framåt och hittat nya lösningar och arbetssätt för att kunna möta våra kunders kapitalbehov tillsammans med de i regionen verksamma bankerna.

Med en stark egen balansräkning är Norrlandsfonden en pigg 60-åring rustad för att fortsatt svara upp emot de utmaningar och möjligheter våra kunder kommer att möta.

Nu publicerar vi årsredovisningen för 2021. Här kan du ta del av vår populärversion och även ladda ner den fullständiga årsredovisningen: https://arsredovisning.norrlan... 

Med vänliga hälsningar

Niklas Jonsson
vd

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter