14 mars 2022
Biocompost – system som förvandlar avfall till värdefulla resurser

Biocompost – system som förvandlar avfall till värdefulla resurser

Biocompost är ett företag i Sundsvall som tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar för kompostering av organiskt avfall till rena resurser. Resultatet är näringsrika jordförbättringsprodukter. Eric Tjernberg startade Biocompost när han insåg att det finns ett marknadsbehov för lokal effektiv förädling av biomaterial exempelvis från skogsindustrin, grönsaksodling, hästgårdar och slakterier. Behovet är också drivet av skärpt EU-lagstiftning om hantering av organiskt avfall. En outnyttjad och bra lösning på problemet är bioreaktorn.

-Bioreaktorn är en komposttrumma som gör att man snabbt kan kompostera organiskt avfall från restauranger, livsmedelsbutiker, hushåll, fabriker, lantbruk, hästgårdar och kommuner. Den roterande trumman komposterar stora volymer av fast avfall, säger vd Thomas Storsjö.

Maskinen fylls med organiskt avfall och trumman snurrar 240 varv per dygn. När syre tillsätts påbörjas en accelererad komposteringsprocess. Under komposteringen värms avfallet naturligt, vilket ger upphov till en hygieniseringsprocess som medför att smittoämnen och ogräs dör. Processen tar tre till sju dagar, vilket kan jämföras med flera månader för en traditionell kompost. Hanteringen är dessutom luktfri när väl avfallet är i maskinen. Resultatet är en näringsrik gödsel som kunden kan använda i sin egen verksamhet eller sälja.

-Komposteringen omvandlar biologiskt avfall till värdefulla resurser, minskar behovet av konstgödsel och kan ersätta torv i markförbättringsprodukter. Komposten återställer näring till jorden, binder kol i marken och främjar livsmedelsförsörjningen. Sammantaget bidrar det till ett både ekologiskt och ekonomiskt kretslopp, säger Thomas Storsjö.

Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

-Biocompost är ett spännande företag med en affärsidé som ligger rätt i tiden. Både Eric och Thomas är drivna entreprenörer som på kort tid skapat goda affärsrelationer med större aktörer inom industri och återvinning. Denna typ av hållbarhetsutveckling baserad på innovation är vi gärna med och stödjer, säger Per-Erik Persson, Norrlandsfonden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter