28 februari 2022
Nordic Quick Systems –  en lösning som återbetalas vid första underhållsstoppet

Nordic Quick Systems – en lösning som återbetalas vid första underhållsstoppet

Grunden till det framgångsrika piteåbaserade företaget började med en idé om förenkling. Att byta ut ett helt drev bara för att tandluckorna var slitna kändes som ett rent slöseri. 2015 lämnade Niklas Jadinge och Niklas Granström sina dåvarande anställningar för att satsa fullt ut på det nya unika kedjehjul som Niklas Jadinge tidigare uppfunnit. Detta blev startskottet för Nordic Quick Systems.

Företagets stora produkt är kedjehjulet med de utbytbara slitagedelar. Hjulet kan tillverkas i alla typer av storlekar, anpassas i material och utrustas med en slitagevarnare som minimerar risken för haveri. Detta innebär att kunden kan sänka sina underhållskostnader, minimera tiden för underhållstopp, minimera arbetsmiljöriskerna och materialåtgången på reservdelar.

-Med vår lösning kan maskinunderhåll genomföras medan både kedja och hjulkropp sitter kvar på transportören. Kortare underhållsstopp, ökad lönsamhet och högre säkerhet för personalen är bara några av vinsterna, säger vd Sammy Pergament.

Marknaden är både stor och global, det sammanlagda värdet på kedjehjulsmarknaden i Europa uppskattas till 35 miljarder. Därutöver tillkommer marknaden för matarvalsar och sållaxlar. Bolagets primära målgrupp utgörs av tung industri såsom papper- och massabruk, värmeverk, sågverk och stålverk.

-Alla våra kedjehjul tillverkas på beställning och anpassas efter kundens behov. Med roterbara och utbytbara slitagedelar kan vi ersätta all typ av kedjedrift för industriell verksamhet. Vi satsar mycket på innovation och produktutveckling, detta för att ligga i branschens absoluta framkant. Just nu har vi ytterligare tre produkter som är under utveckling, säger Sammy Pergament.

Norrlandsfonden är med som finansiär på den tillväxtresa som Nordic Quick Systems nu inleder.

-De har utvecklat en intressant produkt som nu har bevisat sig på marknaden. En trevlig bonus är att den unika lösning som Nordic Quick Systems har genererar mycket mindre klimatpåverkande utsläpp än traditionella kedjehjul. Det ska bli spännande att följa deras framfart på marknaden, säger Erik Nyström, Norrlandsfonden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter