31 december 2020
Gott Nytt År!

Gott Nytt År!

Nu är ännu ett år till ända och vi går ett nytt till mötes. När vi blickar tillbaka till januari så minns vi högt uppsatta mål, spännande framtidsutsikter och hoppfullhet inför ett nytt decennium. Den globala pandemi som sedan kom hade vi till en början svårt att ta till oss. Covid 19 spred oro i marknaden och påverkade framförallt företag och människor som är beroende av sociala kontakter. För oss på Norrlandsfonden har det inneburit nya sätt att agera utifrån rådande förutsättningar. Vi arbetar med långsiktighet, kompetens och engagemang för att identifiera behov hos regionens företag. Under året har dessa kärnvärden blivit viktigare än någonsin för att tänka om och tänka nytt.

Som elitskidåkare på 90- och tidigt 00-tal så undvek jag folksamlingar. Att resa i onödan, gå på bio eller restaurang under tävlingssäsong var något jag försökte undvika. När jag slutade med mitt elitidrottande efter OS 2002, så var en positiv aspekt att jag inte behövde tänka på att till varje pris undvika en förkylning. Att slippa hitta på en krystad förklaring för att komma undan om någon nös i min närhet. Att inte behöva känna att en förkylning kunde förstöra hela säsongen som den gjorde när jag dagen före invigningen av OS 1994 vaknade med halsont. Ett missat mästerskap var lika med betydligt lägre inkomst kommande år. Det skapade en stress som jag nu har upplevt igen och den här gången inte främst för egen del, utan för vad Covid 19 kan göra för skada om fel person blir drabbad. Många människor har dött alldeles för tidigt och påverkan på ekonomin har försämrat möjligheterna för företagsamheten och gjort att människor förlorat arbeten och trygghet.

Internt fick vi på Norrlandsfonden ställa om oss genom att både internt och externt mötas på digitala plattformar. Inledningsvis fanns en osäkerhet och rädsla att kontakten med kunder och kollegor skulle försämras. Det vi liksom många andra har gjort är att söka nya vägar för möten med nya och gamla kontakter. Vår upplevelse är att avstånden inte har ökat, utan snarare minskat när det normala har varit ett digitalt förhållningssätt så att alla, oavsett geografisk placering, kunnat delta med ljud och bild av hög kvalitet. Vi är nog alla överens om att de nya mötesplattformarna inte fullt ut kommer att ersätta de fysiska mötena, men det kommer att vara ett alternativ och ersätta många onödiga resor. Det är en fråga om effektivitet, eftersom resande ofta ger så mycket spilltid. Det är också av klimatskäl viktigt att få till en sådan omställning för att minska det fysiska resandet.

Vi vet idag inte när vi kan återgå till det normala eller ”nya normala”, men förhoppningen är att det kommer att ske under det kommande året. För många branscher och företag är detta en kris som kräver förändrade affärsmodeller, då våra beteenden kommer att påverkas för lång tid framöver. Företag som inte kan, eller har förmågan att ställa om kommer att få det svårt och många kommer inte att klara av det. Effekten av den här krisen kommer liksom vid alla kriser i historien föda nya företag som kan nå framgång på våra förändrade beteenden. Förändringen kommer troligtvis att handla om att redan pågående trender inom digitalisering, elektrifiering och automatisering går fortare än vad vi trodde för ett år sedan.

Några dagar före utgången av det nya året tänker jag ungefär som jag gjorde på planet hem från Salt Lake City 2002: ”Vad jag längtar att kunna gå på restaurang, kafé, bio eller konsert utan att tänka på konsekvenserna. Jag längtar efter att få höra vågorna slå mot stranden och blicka ut över medelhavet. Jag längtar att kunna resa och möta människor som jag inte mött på länge. Jag längtar efter att kunna sitta tillsammans med kollegor på möten och att kunna åka ut och träffa företag för att tillsammans kunna göra nytta för Norrland. Jag längtar efter att kunna ta en ny bekantskap i hand och ge en gammal vän en kram när vi ses”.

Min övertygelse är att många saker kommer att återgå till vad de en gång var, men en del förändringar som kommer att bli bestående är nog nödvändiga.

Nu vänder vi våra blickar mot 2021 och hoppas att Sverige och övriga länder lyckas med att stoppa upp den pågående pandemin. Vi har bättre tider framför oss drivet av våra gemensamma ansträngningar och ett vaccin som börjat distribueras ut till människor världen över.

Jag ser fram emot att kunna ses under 2021!

Med dom orden vill vi på Norrlandsfonden önska er alla ett gott nytt år!

Niklas Jonsson, VD

Gå tillbaka Tillbaka till alla krönikor