30 december 2021
Årskrönika 2021 och en önskan om ett gott nytt år!

Årskrönika 2021 och en önskan om ett gott nytt år!

Vid årets slut är det naturligt för mig att titta tillbaka och reflektera över året som gått. Blickar vi tillbaka till januari så minns jag framför allt en förhoppning om att livet skulle ha normaliserats. Jag minns även hur vi planerade att driva verksamheten och jobba nära våra nuvarande och nya kunder. Vad som sedan hände var att vi lärde oss att arbeta på ett nytt sätt där den digitala tekniken tillsammans med det personliga mötet utgör kärnan i vårt arbetssätt. För oss på Norrlandsfonden är det centralt att tänka långsiktigt och engagerat för att identifiera behov hos regionens företag då de ska möta framtidens möjligheter och utmaningar.

Under de närmsta åren planeras det för stora satsningar i Norrland, investeringar som saknar historiskt motstycke. Dessa är viktiga på många plan, dels för behovet av grön omställning, dels för att de kommer att innebära att våra städer växer och utvecklas. De direkta investeringarna för att tillverka ett miljövänligare stål eller batterier som skall driva framtidens fordon är en del, men även de företag som indirekt växer fram från dessa industrietableringar. En stor utmaning är att attrahera arbetskraft som inte bara arbetar utan att även lever sina liv i regionen. Min förhoppning är att investeringarna och de politiska besluten går hand i hand så att attraktivitet kan byggas och att städerna kan bli de nav vi behöver för att göra hela regionen attraktiv. För att vara en attraktiv plats behövs det en mångfald av utbud av kultur, idrott och utbildningsmöjligheter. Till viss del finns detta redan idag, men det är framför allt två saker som behövs. Vi behöver tänka utanför våra egna intressen samt bli bättre på att lyfta allt positivt som redan finns på de orter där vi själva valt att leva våra liv.

Inför 2022 kan jag inte låta bli att önska mig att utvecklingen av pandemin går i rätt riktning. Energin som det ger att träffas även i större sällskap, utöva idrott tillsammans samt uppleva sport- eller kulturevenemang, kan inte fullt ut ersättas med digitala aktiviteter. Att få träffa entreprenörer som berättar om sina framtidsplaner är en del av vårt arbete som ger mycket energi och som bygger vår gemensamma framtid. Jag längtar efter att kunna sitta tillsammans med mina kollegor och jag längtar efter att träffa företag i regionen för att tillsammans kunna göra nytta för Norrland.

Det är den 28 december 2021 och jag blickar ut över Västerbottens fjällvärld och jag känner mig priviligierad över att få leva mitt liv i norra Sverige och att tillsammans med mina medarbetare möjliggöra investeringar för en bättre framtid. Hannibals citat ”Antingen hittar vi en väg, eller så gör vi en” är fortfarande lika aktuellt, men då tänker jag inte på att hitta ett oväntat sätt att anfalla fienden utan på de framtida möjligheterna vi gemensamt har i norra Sverige.

Niklas Jonsson, VD

Nu vänder vi våra blickar mot 2022. Vi har bättre tider framför oss drivet av investeringar och utveckling.

Med de orden vill vi på Norrlandsfonden önska er alla ett gott nytt år!

Gå tillbaka Tillbaka till alla krönikor