Företagsanalytiker

Daniel Moberg 073-030 36 32 [email protected]

Favoritplats i Norrland

Juniskär utanför Sundsvall där jag är uppvuxen.

Varför tror ni på kunden?

Hantverkstraditionen och hållbarhetstänket finns nedärvd genom flera generationer i dessa två familjer. Ägarna Anders Sandlund och Tulin Hossain har slagit sina påsar ihop och skapat en produkt som håller hög kvalitet från tillverkning till design. Samtidigt som man är ett föredöme i allt från materialval till socialt ansvar för sina anställda i Bangladesh.

Hur ser ni på framtiden för företaget?

Vi ser att konsumentbeteendet går åt ett håll, mot att välja mer hållbara produkter. Sandlund/ Hossain är pionjärer i branschen och tänker på hållbarhet i alla led. Företaget lever upp till sina värderingar och kan erbjuda en prisvärd kvalitetsprodukt. Jag tror verkligen att framtiden ser ljus ut för detta bolag.

Besök webbsida