Företagsanalytiker

Inga-Lena Wahlstedt 070-564 73 32 [email protected]

Marknadsområde

Jämtland, Dorotea, Ånge

Favoritplats i Norrland

Det finns åtskilliga, men om jag måste välja en så är det barndomshemmet i Ånge där jag bor.

Varför tror ni på kunden?

Intresset för att resa klimatsmart har ökat rejält de senaste åren. Med en uppdaterad fordonsflotta som möjliggör nya linjer och ökad trafik blir Inlandsbanan än mer attraktiv. Att satsa på infrastruktur som gör att det är enklare för människor att resa som gods att transporteras såväl till och från som inom Norrlands inland ökar såklart attraktiviteten för den här delen av landet vilket är ett av Norrlandsfondens fokusområden.

Hur ser ni på framtiden för företaget?

Tågresandet ökar i samband med att vi har blivit mer miljömedvetna. Det finns en politisk ambition om att satsa på Inlandsbanan och fram till år 2029 finns politiskt beslut på 1,8 miljarder till underhåll. Pendlingen med tåg ökar likväl som turistströmmarna till den här delen av landet. Allt pekar på att Inlandsbanan kommer att gå en mycket ljus framtid till mötes.

Besök webbsida