Senaste nyheter

 • Norrlandsfonden sammanfattar 2019

  Norrlandsfonden sammanfattar 2019

  Läs hela artikeln
 • Prismalence – ett lysande företag

  Prismalence i Örnsköldsvik etablerades 2003, men affärsidén grundas på flera decenniers erfarenhet från utveckling av teknologi för att skapa effektiva belysningslösningar. Nu är bolaget ett framgångsrikt exportföretag med hög kompetens inom belysning. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

  Läs hela artikeln
 • Kaunis Iron AB - Hur är läget Klas Dagertun?

  Kaunis Iron AB är ett nystartat bolag som med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang startat upp järnmalmsgruvan i Pajala. Norrlandsfondens Per Nilsson slår en signal till vd Klas Dagertun för att höra hur läget är.

  Läs hela artikeln
 • Förenade Matfabrikanterna inleder exklusivt samarbete med Steffo Törnquist

  Norrlandsfondens spännande kund, den Umeåbaserade livsmedelskoncernen Förenade Matfabrikanterna, har kommit överens om ett unikt samarbete med den välkände TV-programledaren, författaren och spritexperten Steffo Törnquist. Tillsammans ska de arbeta fram nya produkter avsedda för dagligvaruhandeln.

  Läs hela artikeln
 • Handla.io är en frisk fläkt för kundupplevelsen

  Den fysiska handeln står inför stora utmaningar. Redan nu är det en tydlig trend att kunder och traditionella butiker blir alltmer uppkopplade. I framtiden förväntas online och offline bli ett och samma, något som påverkar framtidens säljverktyg och hur relationer med kunderna skapas. Detta gäller även upplevelser av event, mässor och nöjesparker. Umeåföretaget Handla.io har lösningen för detta.

  Läs hela artikeln
 • Martinsons Trä AB - Hur är läget Lars Martinson?

  Norrlandsfondens Per Nilsson ställer några frågor till Lars Martinson.

  Läs hela artikeln
 • Svevind Solutions blir W3 Energy

  Svevind Solutions köps av företagsledningen och byter namn till W3 Energy. Företaget blir därmed en helt svenskägd och oberoende aktör inom drift, service och optimering av vindkraftparker i Norden. Norrlandsfonden deltar med finansiering i förvärvet.

  Läs hela artikeln
 • TEKONF – ett kompetent företag inom teknisk konfektion

  TEKONF AB på Frösön i Jämtland tillhandahåller allt inom teknisk konfektion. De kan bistå kunderna från idéstadiet till färdig lönsam produkt. Kunderna är främst svenska industrikunder inom försvars- eller verkstadsindustrin, men bolaget exporterar även inom EU.

  Läs hela artikeln
 • Totaltech investerar i verkstadslokal

  TotalTech NTT verkar huvudsakligen mot tunga industrin i Malmfälten. Företaget utför service, tillverkar, reparerar och säljer produkter / reservdelar. Nu vill bolaget investera i en egen verkstadslokal och kontor på Vuoskonjärvi industriområde i Gällivare. Verkstaden kommer erbjuda skärande bearbetning. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

  Läs hela artikeln
 • Avkylt konjunkturläge i Gävleborg

  - Konjunkturen i Gävleborg har försvagats sedan förra årets höga notering och näringslivet i länet befinner sig nu i normalkonjunktur. En fortsatt dämpning väntas kommande halvår. Det är främst industrin som försvagats i höst men även byggbranschen har vikt nedåt, dock från ett mycket starkt läge. För sällanköpshandeln har läget däremot förbättrats, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

  Läs hela artikeln
 • Positiva handlare i Jämtland

  -Konjunkturen i Jämtland har försvagats sedan förra hösten och konjunkturindex har minskat från +27 i fjol till +13. Nedgången märks inom såväl industrin som byggbranschen och turistnäringen. För sällanköpshandeln har läget stärkts i höst och av samtliga Norrlandslän är handelsföretagen i Jämtland också mest positiva om det rådande läget i branschen, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

  Läs hela artikeln
 • Norrland starkare än riket

  Norrlandsfonden presenterar Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att konjunkturen i det norrländska näringslivet har mattats och kan i höst beskrivas som normalstarkt. Avmattningen sker på bred front men ingen bransch kan sägas vara i lågkonjunktur. Prognoserna inför våren pekar mot att det rådande läget består. Trots detta tycks Norrland ha bättre konjunktur än riket som helhet.

  Läs hela artikeln
 • Positiv utveckling för handeln i Västernorrland

  - Konjunkturen i Västernorrland har försvagats det senaste året. Konjunkturindex har sjunkit 19 enheter till +9 och läget kan beskrivas som normalstarkt. Stämningsläget inom såväl industrin som byggbranschen har försämrats kraftigt medan företagen inom sällanköpshandeln är betydligt mer optimistiska om rådande läge, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

  Läs hela artikeln
 • Stabil konjunktur i Västerbotten

  - Konjunkturindex visar på +11, vilket indikerar att Västerbotten har en normalkonjunktur. Industrikonjunkturen har hållit ställningarna väl, medan företagen inom byggbranschen och handeln är mindre positiva till läget i höst jämfört med för ett år sedan. Prognoserna för det kommande halvåret visar inte på några större förändringar i konjunkturen, säger Lars-Olov Söderström Tf Vd Norrlandsfonden.

  Läs hela artikeln
 • Norrbotten står starkast i Norrland

  Trots en relativt stor nedgång från förra året är konjunkturläget i Norrbotten starkare än normalt - Konjunkturindex för Norrbotten visar på +25, vilket är starkare än normalt och klart starkast i Norrland. Byggbranschen och sällanköpshandeln har gått fram medan läget inom industrin har dämpats en del, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

  Läs hela artikeln
 • Välkommen till presentation av Norrlandsfondens konjunkturrapport 2019

  Spännande tider - hur ser konjunkturen ut nu och vad kan förväntas våren 2020? Drygt 1000 norrländska företag har deltagit i undersökningen som innehåller nuläge och prognos för första halvåret 2020. Vid presentationen kommer du att få ta del av resultatet för såväl hela Norrland som för respektive län.

  Läs hela artikeln
 • Välkommen till presentation av Norrlandsfondens konjunkturrapport 2019

  Spännande tider - hur ser konjunkturen ut nu och vad kan förväntas våren 2020? Drygt 1000 norrländska företag har deltagit i undersökningen som innehåller nuläge och prognos för första halvåret 2020. Vid presentationen kommer du att få ta del av resultatet för såväl hela Norrland som för respektive län.

  Läs hela artikeln
 • Levinn Home - den mysiga inredningsbutiken

  Anna Hägg och Joakim Rehn driver inredningsbutiken Levinn home i Nordmaling. Sortimentet är sängar, inredningsprodukter och presenter. Nu har de också en webbutik, där beställningarna ramlar in från hela Sverige. Förra året köpte de en fastighet för att rymmas och för framtida tillväxt. Det behövdes renovering och anpassning. Norrlandsfonden hjälpte till med delar av finansieringen av detta.

  Läs hela artikeln
 • Lillhärdals camping och Event AB utvecklar sitt boendeerbjudande

  I södra Härjedalen, direkt invid Härjeåns strömmande vatten driver Hasse Forsman Lillhärdals camping parallellt med sin eventverksamhet som bl.a erbjuder skoterutflykter och teamaktiviteter. I våras fattade Hasse beslutet att satsa genom att investera i sex fyrbäddars helt nya Attefalls-hus med full året-runt boendestandard. Norrlandsfonden har medverkat i investeringen.

  Läs hela artikeln
 • Madelene och Jon investerar i Hemavan

  Jon Trovik och Madelene Mikaelsson startade Fjälls Kitchen under 2012 och drev verksamheten i en food truck. Nu har paret köpt en restaurang i centrala Hemavan. Deras dröm och vision, har varit och är att bygga kapital som de sedan investerar i något större, vilket nu blivit verklighet. Norrlandsfonden har bidragit med en av pusselbitarna i finansieringen av förvärvet

  Läs hela artikeln