31 augusti 2020
Visual Magic – Hur är läget Lars Lindblom?

Visual Magic – Hur är läget Lars Lindblom?

Spelutvecklingsbolaget Visual Magic har startat en VFX-utbildning tillsammans med Skellefteå Yrkeshögskola och svensk spelindustri. Utbildningen har totalt tre intag om 25 platser och är en av endast två i Sverige. Suget på arbetskraft är extremt och företag som Dice, ILP, Swiss och Goodbye Kansas slåss om kompetens globalt då svenska utbildningssystemet inte kan motsvara behovet. Norrlandsfondens Per Nilsson slår en signal till Visual Magics styrelseordförande Lars Lindblom för att kolla läget.

Förklara för en oinvigd, vad är VFX egentligen?

-VFX är digitalt skapade visuella effekter för TV, film, reklam och spelindustrin. Tänk Cyberpunk eller Matrix som exempel. Syftet är att lyfta upplevelsen av berättelser genom visuella effekter.

Hur är läget hos er på Visual Magic nu?

-Hos oss är det full fart. Vi är i uppstartsfasen av utbildningen och introducerar våra nya elever på plats i Skellefteå.

Hur ser arbetsmarknaden ut för eleverna efter utbildningen?

-Minst sagt god. Man kan säga att 100% får jobb om de vill. Vår målsättning är att 80% av eleverna stannar i norra Sverige för att verka i vår växande spelutvecklingsindustri. Behovet av fler utvecklare med rätt kompetens är stort, konstaterar Lars Lindblom.

Vad är nästa steg för Visual Magic?

-Vi är vad vi heter. Efterfråga på visuella effekter växer. Vi vill vara med och skapa utbildningar som motsvarar dessa behov. Utvecklingen är snabb när det gäller det konstnärliga såväl som mjuk och hårdvara. Vi vill vara en ledande utbildare i denna utveckling. Just nu gör vi en analys av denna utveckling tillsammans med branschaktörer. Utifrån detta hoppas vi kunna komma med fler nyheter inom något år, avslutar Lars Lindblom.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter