22 maj 2017
Vi har alltid vågat tänja på gränserna

Vi har alltid vågat tänja på gränserna

Med en tradition av mod har det familjeägda företaget Martinsons bland annat etablerat sig som en av Sveriges största producenter av limträ.

Där många andra inom träförädlingsindustrin nöjt sig, har Martinsons både jobbat hårdare och tänkt utanför boxen.

Det som idag är en koncern med branschledande spetskompetens inom modern träbyggnadsteknik, började visa framfötterna redan under 60-talet. Som pionjärer inom limträtillverkning, byggde Martinsons en helt egen fabrik för just detta. Det här gjorde

företaget vida känt och något de än idag bygger en del av sitt varumärke kring.

1992 inleddes försäljningen av detta limträ till Japan, som då utvecklades till företagets största exportmarknad.

– Liksom andra svenska företag har vi en tradition av export och ett gott rykte om kvalitet, service och leverans i tid, säger Kenneth Wallin, vd för Martinsons Trä AB.

Faktum är att Martinsons idag är en av branschens tongivande företrädare, inte minst som ambassadörer för hållbart byggande i trä. Genom sitt framgångsrika exportarbete, både i Europa och i Asien, har de i allra högsta grad bidragit till att stärka den svenska positionen på den internationella trävarumarknaden.

Varje år producerar Martinsons ungefär 500 000 kubikmeter trä. 80 000 kubikmeter blir byggprodukter som säljs regionalt till landets fyra nordligaste län. 45 000 kubikmeter blir limträ som säljs i Skandinavien bland annat genom 600 byggvaruhandlare.

På så sätt är Martinsons unika, då deras limträprodukter finns tillgängliga i nästan alla byggvaruhus i landet.

Och så finns då exporten av sågade trävaror som skeppas till 40 olika länder i världen.

– Största exportmarknaden just nu för oss är Kina och länderna däromkring, som Korea och Indonesien. Vi ser en stark tillväxt i denna region och det kommer att bli världens största marknad för sågade trävaror, konstaterar Kenneth Wallin.

– En annan viktig marknad är Nordafrika och Mellanöstern. Med en ökande befolkning och låg medelålder ökar ständigt konsumtionen av trä. Här uppskattas den norrländska furan inom möbeltillverkningen.

Men kvalitet, goda kontakter och leveranssäkerhet till trots. Det är svårt att prata om

Martinsons utan att nämna modet och innovationskraften som två bidragande orsaker till framgången.

Det här modet, var kommer det ifrån egentligen?

– Det ligger nedärvt i familjen Martinsons kan man säga. Vi har alltid vågat tänja gränserna och det har lett oss dit vi är idag.

– Sedan finns ett genuint intresse för teknikutveckling. Om man jämför oss med andra sågverk stannar de ofta vid det första förädlingssteget. Vi söker hela tiden nya lösningar. Som nu senast då vi börjat leverera färdiga produkter med utgångspunkt från vår produktion. Först ut är ett färdigt industrihotell i form av en massivträbyggnad. Där är Norrlandsfonden en viktig partner som gör det möjligt för oss att hela tiden investera i ökad förädling och nya innovationssatsningar.

Martinsons är ett fint familjeägt företag som har haft en fantastisk utveckling. Med en unik kombination av jordnära, stabilt entreprenörskap kombinerat med modet och framsynen att investera för ökad förädling, nya produkter och nya marknader. Som exportföretag är Martinsons ett lysande exempel på hur förädlade råvaror från Norrland säljs runt hela världen. Norrlandsfonden har medverkat vid investering i ny såglinje samt satsningar på ökad förädling, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter