22 november 2021
Starkt läge för näringslivet i Norrland

Starkt läge för näringslivet i Norrland

Hos företagen i Norrland är stämningsläget fortsatt mycket starkt och på rekordnivåer historiskt sett. Sedan bottennoteringen när pandemin bröt ut första kvartalet 2020 har både företagen i Norrland och i riket haft en kraftfull återhämtning.

Trots en liten nedgång sedan föregående kvartal är stämningsläget i de norrländska företagen fortsatt mycket starkt och på rekordnivåer historiskt sett. Sedan bottennoteringen när pandemin bröt ut första kvartalet 2020 har både företagen i Norrland och i riket återhämtat sig mycket starkt. Under hela denna period har det norrländska näringslivet haft ett bättre läge än företagen på riksnivån. Nu har riket kommit i kapp och tredje kvartalet har Norrland en konfidensindikator på 116,3 jämfört med riket 118,2.

-Raset för konfidensindikatorn vid pandemins utbrott var också större än tidigare uppmätt, ändå klarade Norrland sig bättre än riket, sannolikt till följd av en annan mix på näringslivet med mer industri och mindre tjänstenäringar som drabbades hårdare. Därav har Norrland också haft ett starkare läge än riket genom hela uppgången, säger Niklas Jonsson, vd Norrlandsfonden.

industrin i Norrland uppvisar konfidensindikatorer på rekordnivå vilket i sin tur byggs upp genom positiva bedömningar av orderstockarna och små eller obefintliga lager som inte uppmätts tidigare. Inte minst för industrin består också problemet med kompetensförsörjning. Det största hindret för att öka produktionen dock inte är personal utan brist på material och/eller utrustning, vilket ger en stark signal om att företagen hindras av komponentbrist och problem med frakter.

-Fortfarande ser vi länder som vidtar kraftfulla åtgärder vid fortsatta utbrott. Vi kommer även framöver se att länder hanterar detta olika bland annat på grund av hur länderna är uppbyggda och hur vården klarar den påfrestning som ett utbrott innebär, säger Niklas Jonsson.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter