08 november 2017
Stark industrikonjunktur i Gävleborg

Stark industrikonjunktur i Gävleborg

Idag presenterar Norrlandsfonden Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att konjunkturen i Gävleborg har förbättrats markant sedan i fjol och börjar närma sig högkonjunktur. Stämningen inom industrin, framförallt för verkstadsföretagen, är väsentligt bättre än under förra hösten och industriföretagen ser även ljust på framtiden. Byggkonjunkturen fortsätter att vara mycket stark.

- Konjunkturindex visar på +39, vilket indikerar att Gävleborg har en stark konjunktur. Det stora lyftet står att finna i positiva industriföretag och en mycket stark byggsektor, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Industrikonjunkturen i Gävleborg har fått ett rejält uppsving det senaste året och konjunkturindex har ökat med 52 enheter från –15 i fjol till +37. Detta indikerar att konjunkturen är klart starkare än normalt. I fjol spådde företagen inom verkstadsindustrin ett förbättrat läge framöver och höstens mätning visar att konjunkturen har förbättrats markant. Verkstadsföretagen har skruvat upp produktionen för att möta den ökade orderingången från både hemma- och exportmarknaden.

Även konjunkturen inom trävaruindustrin har förbättrats väsentligt och majoriteten av företagen inom branschen anser att det nuvarande konjunkturläget är bra.

Det starka läget för byggindustrin fortsätter och branschen befinner sig precis som för ett år sedan i högkonjunktur. Konjunkturindex ökade med 16 enheter och landade på +84 i höst. Den urstarka konjunkturen märks genom att byggandet har ökat väsentligt under hösten och att sju av tio företag har utökat personalstyrkan jämfört med i våras.

-Sällanköpshandeln indikerar en normalkonjunktur. Handlarna tror dock att försäljningsvolymen kommer att öka kraftigt under andra halvåret i år och inför våren spår handlarna att konjunkturen förbättras, säger Lars-Olov Söderström.

Norrland går starkt framåt

För det norrländska näringslivet som helhet har konjunkturen förbättrats väsentligt under året och kan nu betraktas som starkare än normalt. De norrländska företagens egna bedömningar av den rådande konjunkturen speglas av att konjunkturindex, som kan anta värden mellan –100 och +100, tog ett rejält kliv framåt och steg från +8 förra året till +32 i år. Ett värde på +40 brukar betraktas som högkonjunktur och det nuvarande läget innebär att företagen har lämnat normalkonjunkturen och börjar närma sig högkonjunktur. Det goda läget väntas stärkas till våren och företagen ser tecken på en begynnande högkonjunktur. I samtliga norrländska län är konjunkturen starkare än normalt. Det finnas dock regionala skillnader i konjunkturläget.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter