26 november 2020
Stark industri i Norrbotten men tufft för byggarna

Stark industri i Norrbotten men tufft för byggarna

Norrbotten är det län som uppvisar den svagaste konfidensindikatorn. Byggbranschen har försvagats successivt under en längre tid och har nu den svagaste konfidensindikatorn i Norrland. Även privata tjänstenäringar går svagt medan industrin går relativt starkt och där ser kurvan ut att gå rakt uppåt. Industrin upplevde inte heller någon större svacka under våren. Det är en stark exportefterfrågan som drar upp framtidstron och företagen bedömer att den kommer att fortsätta.

-Det är lite överraskande att byggsektorn i Norrbotten har så svag konfidensindikator. Ser man närmare på siffrorna så är det förväntan på framtida orderstock som drar ned, säger Niklas Jonsson.

Norrland som helhet

Konfidensindikatorn för Norrland som helhet har stigit från historiskt låga 69 till 92,9 i oktober. (Ett värde >110 indikerar att läget är mycket starkare än normalt, 100-110 starkare än normalt, 90-100 svagare än normalt, <90 mycket svagare än normalt.) För närvarande är Norrland marginellt starkare än riket, som bottnade på mycket svaga 61,2 i april. Samtliga sektorer i det norrländska näringslivet förutom byggsektorn har bidragit till uppgången. Konfidensindikatorn för Norrland är fortfarande svag, men nästan tillbaka på den nivå den var för ett år sedan.

Om Norrlandsbarometern

Undersökningen baseras på data från Konjunkturinstitutets barometer för oktober. Den omfattar 2 400 företag i de fem norrlandslänen. Konfidensindikatorn tas fram genom en företagsenkät med ett flertal frågor som syftar till att mäta nuläget i näringslivet samt en indikation på hur företagen ser på den närmaste framtiden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter