24 oktober 2021
Rekordlåg konkursnivå – men kommer det att bestå?

Rekordlåg konkursnivå – men kommer det att bestå?

Det är ovanligt få konkurser i riket och i Norrland hittills under 2021. Detta trots pandemin med alla restriktioner. Kreditupplysningsföretaget Creditsafe har mätt konkurser i Sverige sedan 1998. Under hela perioden sedan dess har det aldrig varit så lågt antal konkurser under augusti månad. Anders Bergman, vd för Ackordscentralen Norrland, har aldrig sett något liknande under sina 30 år i branschen.

-Det är verkligen unikt. Man får gå tillbaka till 1980-talet för att se något liknande. Något som är ännu mer anmärkningsvärt är att konkurserna har minskat ytterligare sedan 2020 som även det var ett år med relativt få konkurser, säger Anders Bergman.

I riket minskade antalet företagskonkurser med 19% under januari-augusti 2021 jämfört med samma period förra året. För norrlandslänen är motsvarande siffror: Gävleborg +2%, Västernorrland -18%, Jämtland -9%, Västerbotten -25% och Norrbotten -41%.

-De låga konkurstalen visar att de statliga krispaketen varit effektiva och dessutom att samhället och den ekonomiska aktiviteten kommit igång efter pandemin.

I norra Sverige är den ekonomiska aktiviteten hög och många branscher har gått bra under hela pandemin. Till dessa hör trävarubranschen och stora delar av verkstadsindustrin. Även IT-tjänster och många andra tjänstenäringar som inte kräver fysisk närvaro har haft bra snurr på verksamheten.

-Trots detta är det många företag, speciellt i branscher som kräver resande och fysisk närvaro, som drabbats hårt. Där har vi ännu inte facit på hur de kommer att klara sig. Några delar av de statliga krispaketen som exempelvis omställningsstöd och hyresbidrag har ju gått direkt mot resultaträkningen medan möjligheten till uppskjutna skattebetalningar är ett stöd som belastar balansräkningen, säger Anders Bergman.

Ungefär 50 000 av företagen i Sverige har erhållit skatteanstånd med drygt 50 miljarder kronor. Efter de återbetalningar som är gjorda, finns det för närvarande cirka 30 miljarder kronor kvar i uppskjutna skatteskulder. Anders Bergman menar att de företag som inte lyckats ställa om under pandemin och fått upp resultatnivåerna riskerar att få problem med balansräkningen, och för många företag kommer dessa bekymmer redan nu. Skatteanstånden har gett bolagen god likviditet men förlusterna har gjort hål i balansräkningen.

-Detta är en relativt ny situation där många bolag till följd av stöden har god likviditet, men där det egna kapitalet är förbrukat. När detta sker måste bolagen upprätta kontrollbalansräkning, sedan har styrelsen åtta månader på sig att återställa det egna kapitalet. Lyckas man inte återställa det egna kapitalet under åttamånadersfristen blir konsekvensen ofta konkurs, eftersom styrelsen annars riskerar personligt betalningsansvar. Många företag är nu i slutet av denna tidsfrist. Med anledning av detta befarar vi en ökad konkursnivå och det börjar nog märkas ganska snart, säger Anders Bergman.

Merparten av skatteanstånden löper ut under våren 2022, men regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen om att anstånden ska kunna förlängas till 2023. Även om regeringen förlänger skatteanstånden så kvarstår balansräkningsproblematiken. Nu jobbar Anders Bergman och hans kollegor på Ackordscentralen intensivt med att hjälpa företag som hamnat i den situationen med att upprätta åtgärdsplaner.

-Något som är ovanligt i denna situation, men som också är mycket positivt, det är att många av dessa företag fortfarande har god likviditet till följd av krispaketen. Det är en ny företeelse, normalt är det likviditetskris när företag hamnar i ekonomiskt trångmål. Nu finns det likviditet och då går det också att göra mycket för att rädda upp situationen, avslutar Anders Bergman.

Faktaruta: Ackordscentralen, grundad 1857, hjälper stora som små företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem att utveckla, förbättra eller rekonstruera verksamheten.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter