21 augusti 2017
Radiofiber – en stabil och prisvärd uppkoppling

Radiofiber – en stabil och prisvärd uppkoppling

MicroGroup Europe AB i Örnsköldsvik har under de senaste två åren utvecklat teknik för bredband via radiovåg, s.k. "Radio-Fiber". Systemet har lanserats med framgång och skall nu byggas ut ytterligare. Bolagets produkt ger snabb bredbandsuppkoppling till stora områden, minimerar kostnaderna för abonnenten och har övervunnit de tekniska begränsningar som lösningar av denna typ belastats av tidigare. Företaget är både nätägare och tjänsteleverantör och har i dag ett fungerande system med täckning i Örnsköldsvik, Sollefteå och Kramfors.

– Fördelen är att man inte behöver gräva i samma omfattning som vid fiberdragning. Det är ju inte billigt att gräva överallt där husen inte står så tätt. Samtidigt behöver man inte bilda organisationer för att hantera stora utbyggnadsprojekt i samma utsträckning, säger Microgroups VD Jonas Hellström.

Jonas Hellström ser radiofiber som ett komplement till nedgrävd fiber, eftersom det kan bli frågan om en kombination på vissa ställen.

Radiofiber har länge funnits med som en lösning, men med tydliga begränsningar. Man har tidigare inte kunnat bygga nät över hela områden eftersom det fordrat teknologi som gör att sändarna inte stör ut varandra, samtidigt som bredbandshastigheten inte varit i paritet med markbunden fiber. MicroGroup har optimerat tekniken samt på ett unikt sätt fått sändare att komplettera varandra, genom att sätta upp mindre reflektormaster kring en huvudmast når man även ner i dalgångar och i radioskugga bakom berg.

För att kunna fortsätta expandera har bolaget för avsikt att investera i infrastruktur (master och teknisk utrustning) samt genomföra projektering.

- Med tanke på det konkurrenskraftiga instegspriset för kunden i förhållande till alternativet markfiber, den enkla installationen och den höga kvaliteten och säkerheten i kombination med antalet avtal och intresseanmälningar som redan inkommit, så finns en stor potential, säger Daniel Moberg, Norrlandsfonden.

För mer information kontakta:

Jonas Hellström, VD MicroGroup Europe AB, tel: 0660-660102

eller

Daniel Moberg, Norrlandsfonden, tel: 060-12 82 72

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter