12 april 2022
Power Forze – en kraftresurs för att säkra elförsörjningen

Power Forze – en kraftresurs för att säkra elförsörjningen

Vårt samhälle står inför stora utmaningar för att säkra framtidens elförsörjning. Ett ständigt växande behov genererar stora investeringar i elnät och produktionsanläggningar. Jokkmokksföretaget Power Forze AB genomför kraftinstallationer i lokala och regionala elnät, installationer åt industrin och i vindkraftsprojekt.

Power Forze startades 2020 och består av ägare och personal med mångårig kompetens inom kraftförsörjning. Tillsammans har de stor erfarenhet av kraftinstallationer och erbjuder projektledning, byggledning, montageledning och kraftservicetjänster. Nu är de i full färd med att elektrifiera vindkraftsprojektet i Markbygden, Piteå kommun. Där är Power Forze underleverantör till BDX-företagen och ansvarar bland annat för att installera kraftkabel, optofibernät och nätstationer.

– Projektet i Markbygden är ett bra exempel där vi ser till att allt blir färdigställt inför driftsättning av vindkraftverken, berättar Stefan Helmvall, vd Power Forze. Det är ett stort uppdrag där vi kommer att ha fortsatt jobb hela 2022.

Det nystartade företaget har fått en rivstart. När Stefan Helmvall summerar 2021 har omsättningen nått 60 milj kr, med 13 egna medarbetare och lika många hos underleverantörer.

– Att expandera så snabbt är naturligtvis svårt som ett litet och nytt företag. Både kunder och leverantörer vill ha säkerheter. Här kom Norrlandsfonden in och ställde garantier så att vi kunde ta vindkraftuppdraget. Det känns bra att ha fonden i ryggen, speciellt när vi har för avsikt att växa. Tanken är att bolaget ska växa sakta men säkert.

Sedan starten för två år sedan har elförsörjningen blivit en central fråga, inte minst för de stora industriinvesteringar som genomförs och planeras i norra Sverige. För Power Forze betyder det en växande lokal och regional marknad för företagets tjänster till industri- och energibolag. När det gäller vindkraftsprojekt söker man uppdrag i hela Sverige, Norge och Finland.

Bolaget verkar i en bransch där hållbarhetsfrågorna är centrala och därför har också Power Forze högt ställda krav på egen kompetens och egna målsättningar. Det präglar allt från krav på leverantörer och personalfrågor till hur organisationen byggs.

– Vår kompetens och erfarenhet att driva komplexa projekt är en förutsättning, tillsammans med våra medarbetares engagemang är det det som gör skillnad, säger Stefan Helmvall. När det gäller arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor har vi verkligen jobbat stenhårt för att sätta den strukturen på plats och inte gena i kurvorna.

– Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med få utvalda kunder och därför finns det aldrig utrymme för dåligt genomförda projekt. Vi är ganska selektiva i vilka affärer vi går in i. Vi följer hellre en kund som vi har jobbat med och har förtroende för, än att hela tiden hitta nya kunder.

- Power Forze är en resurs för utbyggnaden infrastrukturen, inte minst i samband med de stora industriinvesteringar som ska ske, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter