05 februari 2018
Peter förvärvar sågverket IKEA Industry Glommersträsk AB.

Peter förvärvar sågverket IKEA Industry Glommersträsk AB.

Stockhult AB, med ägaren Peter Björnsson, förvärvar sågverket IKEA Industry Glommersträsk AB. I dagsläget producerar sågverket material till bl a möbelfabriken Hedlunda Industri i Lycksele, som i sin tur levererar möbler till IKEA. Personalstyrkan blir oförändrad i samband med övertagandet och ett antal investeringar i verksamheten är planerade. Norrlandsfonden är en av finansiärerna. 

Den nya ägaren Peter Björnsson bedriver sedan 2014 träförädlingsverksamhet i Litauen, som idag är näst största kund till IKEA Industry Glommersträsk samt leverantör till IKEA. Stockhult AB får genom förvärvet tillgång både till en kvalitativ råvara och skapar en egen förädlingskedja.

- Vi kommer fortsätta leverera till sågverkets största kund Hedlunda Industri i Lycksele, och till övriga befintliga kunder i Sverige, Norge, Polen och Litauen. Merparten av dessa är direkt eller indirekt leverantörer till IKEA. Det finns en stor kompetens och erfarenhet i bolaget och jag ser fram emot att, tillsammans med medarbetarna, utveckla verksamheten ytterligare, säger Peter Björnsson.

IKEA Industry Glommersträsk AB är ett sågverk som i nuläget sågar cirka 90 000 m3 timmer årligen. Omsättningen förväntas ligga på ca 70 miljoner kronor 2018. Med planerade investeringar, kommer både volym och omsättning att öka. Den nya ägaren tillträder den 1 februari.

- Vårt mål har varit att hitta en köpare med långsiktiga ambitioner och en gedigen affärsplan. Vår bedömning är att Stockhult AB har de förutsättningar som krävs för att säkra arbetstillfällen för samtliga medarbetare och skapa en lönsam verksamhet även på sikt. Vi är mycket nöjda med denna lösning både för våra medarbetare och för regionen. Vi vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som visat på professionalitet och tålamod under processens gång, säger Henrik Andersson, divisionschef på IKEA Industry.

I och med förvärvet har nu alla tre IKEA Industry produktionsenheter i Norrland fått nytt ägande. Industrifastigheten i Malå såldes i 1 juni, 2017 till Setra och möbelfabriken i Lycksele såldes 1 juli, 2017 till VDn Jerry Johansson och Dalvi AB.

Kontakt:

Stockhult AB, Peter Björnsson, tel 073-8399335

IKEA Industry, Henrik Andersson, tel 070-2260006

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter