10 april 2017
Outinens Potatis utvecklar nya produkter

Outinens Potatis utvecklar nya produkter

Norrlandsfonden är med som en av finansiärerna när Outinens potatis i Haparanda bygger ut anläggningen och satsar vidare på förädlade potatisprodukter.

Det var 1987 som Karl-Johan Outinen tog över potatisodlingen efter sina föräldrar. Odlingarna låg i Niskanpää strax utanför Övertorneå. Potatisen tvättades och såldes till butiker, restauranger och storhushåll runt om i Norrbotten.

 Så småningom såldes odlingarna och företaget gick över till att enbart sälja förädlad potatis. Den första produkten var en gratäng som blev så väl mottagen av marknaden att man bestämde sig för att satsa vidare.

 – Vi byggde en helt ny mer ändamålsenlig anläggning där det fanns möjlighet att tillverka betydligt större volymer och fler produkter. Att anläggningen placerades i Haparanda och inte i Niskanpää berodde på att det var lättare med finansieringen när vi placerade oss på en större ort. Haparanda var just då inne i en expansiv fas och IKEA var på gång att etableras, förklarar Karl-Johan Outinen.

 Produktionen av gratänger ökade och hittade ut till alla dagligvarukedjor i hela landet. Företaget började även tillverka färdig mat och precis som med gratängen fick ledningen en känsla av att det här var något att satsa på.

 – Vi kände att även den färdiga maten kunde bli en hit och bestämde oss för att bygga ut den befintliga anläggningen med ytterligare 1900 kvadratmeter, säger han.

 Investeringen som kommer att gå på 37,5 miljoner kronor finansieras av bank, Norrlandsfonden, regionala medel och eget kapital.

 Det första spadtaget tas i april 2017 och invigningen är beräknad till november 2017.

I samband med utbyggnaden kommer företaget att nyanställa nio personer.

- Förädling av regionens råvaror är ett angeläget område för Norrlandsfonden att kunna medverka till. Outinens potatis odlas i norr och de förädlade produkterna är helt utan tillsatser.

Karl-Johan har med sin drivkraft visat att han klarar av att både utveckla nya produkter och ta marknadsandelar. Med utökad produktionskapacitet är förutsättningarna mycket goda för fortsatta framgångar, säger Birgitta Cajander, Norrlandsfonden.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter