05 april 2017
North Kingdom tar fram egna produkter

North Kingdom tar fram egna produkter

North Kingdom är ett kreativt digitalt bolag med kontor i Skellefteå, Stockholm och numera också Los Angeles. Norrlandsfonden har varit medfinansiär i samband med etableringen i USA och nu senast inför lanseringen av två nya digitala produkter som företaget utvecklat.

– Vi har gått från att designa webbsidor till att skapa digitala produkter, tjänster och upplevelser till stora kunder som Google, Lego, Coca-Cola, Toyota, Netflix och Adidas. Det kan vara exempelvis VR-upplevelser, spelappar och kampanjsidor, berättar Roger Stighäll, grundare av North Kingdom.

 Första gången Norrlandsfonden gick in som finansiär var i samband med etableringen av kontoret i Los Angeles. En högrisksatsning eftersom det är helt andra regler och en betydligt mer omfattande investering än att öppna ett kontor i Sverige.

Under året har utvecklingen för bolaget fortsatt med två nya produkter som knoppats av i separata bolag. Den ena produkten har familjen som målgrupp och den andra är ett spel för smart­phones. Inför lanseringen under våren 2017 har Norrlandsfonden beviljat ytterligare ett lån.

 – Riskkapital finns det gott om och vi har många bra nätverk, men trots det och då vi jobbar på en internationell marknad känns det bra att vända sig till en lokal aktör som Norrlandsfonden som jobbar för näringslivet här i norr, säger Roger Stighäll.

- Ett intressant företag med stark lokal förankring som byggt upp en stark internationell marknad. Inför den senaste satsningen på två nya produkter har vi gemensamt jobbat för att hitta en bra finansiell lösning. Trots att de nya produkterna ligger lite utanför North Kingdoms befintliga verksamhet ser vi stor potential att de kan utvecklas på egen hand i de avknoppade bolagen, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter