30 mars 2021
Norrlandsfondens årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020

Norrlandsfondens årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020

Vi på Norrlandsfonden kan trots en osäker omvärld redovisa en ökad kreditstock där vi möjliggjort satsningar samt stöttat företag under en svår period. Under 2020 beviljades krediter till 151 företag med totalt 290 mkr. Hälften är för oss nya kunder. Detta har gett satsningar om totalt 1,7 miljarder kronor.

Se även vår grafiska kortversion på länken:

https://arsredovisning.norrlan...

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter