28 februari 2018
Norrlandsfonden sammanfattar ett framgångsrikt 2017

Norrlandsfonden sammanfattar ett framgångsrikt 2017

Den goda konjunkturen under 2017 medförde ett stort behov av kapital i norrländska företag. Norrlandsfonden beviljade under året 330 miljoner i krediter. Lånen har i kundföretagen skapat förutsättningar för investeringar och utökat rörelsekapital på drygt 2,4 miljarder kronor.

Norrlandsfonden har under året fått 87 för fonden helt nya kunder och det med en god spridning i branscher och över den norrländska geografin.

- Min bedömning är att behovet av Norrlandsfondens topplån växt i en kreditmarknad påverkad av ökade regleringskrav på bankerna, säger Norrlandsfondens VD Lars-Olov Söderström.

En annan intressant aspekt av årets verksamhet är att det i de enskilda finansieringsuppläggen finns allt mer av externt tillfört ägarkapital. Här kan vi se tydliga tecken på en vitaliserad norrländsk riskkapitalmarknad. Särskilt glädjande är det ökade antalet s.k. affärsänglar som valt att investera i Norrlandsfondens kundföretag.

- En mycket positiv utveckling där kapital, kompetens och affärskontakter ofta går hand i hand, säger Lars-Olov Söderström.

Norrlandsfonden kan redovisa en fortsatt stark ekonomi trots att det låga ränteläget resulterar i lägre intäkter. Den stabila balansräkningen är en viktig grundförutsättning för ett fortsatt risktagande i enskilda engagemang och för att utgöra en utvecklingskraft för regionen.

Regeringen kom under 2017 med ett glädjebesked till de norrländska företagen. Under 2018 tillförs Norrlandsfonden 200 miljoner kronor i ett kapitaltillskott.

- Detta för att säkerställa Norrlandsfondens långsiktiga kapacitet att kunna erbjuda kompletterande topplån till företag i norra Sverige, säger Söderström.

En annan positiv nyhet är att samarbetet med den Europeiska Investeringsfonden, EIF, som ger Norrlandsfonden möjlighet till riskdelning i finansieringen av tillväxtföretag, har förlängts ytterligare ett år.

Norrlandsfonden har under året ytterligare höjt ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet. Den mest väsentliga hållbarhetspåverkan som Norrlandsfonden har är via kreditgivningen.

- Vi utvecklar ständigt hållbarhetsanalysen i våra kreditbeslut. Vidare styrs Norrlandsfondens kapitalförvaltning till hållbara fonder som uttryckligare tar hänsyn till etik, miljö och samhället, säger Söderström.

Den 5 mars lämnar Lars-Olov Söderström över VD-uppdraget till Katja Lepola för pension. Han har varit Norrlandsfondens vd sedan hösten 1993.

-Det känns extra angenämt att som VD lämna över stafettpinnen nu när Norrlandsfonden står riktigt stark inför framtiden, avslutar Lars-Olov Söderström.

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter