26 februari 2019
Norrlandsfonden sammanfattar 2018

Norrlandsfonden sammanfattar 2018

Den norrländska ekonomin utvecklades starkt under år 2018. Tillverkningsindustrin uppvisar ett bra år och det har varit en positiv utveckling inom mineralsektorn till följd av stigande världsmarknadspriser. Till glädjeämnena hör också en stark utveckling av tjänstesektorn. Det återspeglas också i Norrlandsfondens utlåning där den sektorns andel av lånestocken ökade under året. Totalt beviljade Norrlandsfonden 310 miljoner i krediter under året. Lånen har i kundföretagen skapat förutsättningar för investeringar och utökat rörelsekapital på drygt 1,7 miljarder kronor.

Norrlandsfonden har under året fått 85 för fonden helt nya kunder och det med en god spridning i branscher och över den norrländska geografin.

- Den växande tjänstesektorn med allt från IT och miljötjänster till gruvprospektering blir en allt viktigare del av vårt näringsliv. Det innebär samtidigt ett företagande där traditionell finansiering genom bank ibland kan vara svårare att uppnå. Här har vi en viktig uppgift att axla, säger Norrlandsfondens vd Katja Lepola.

Norrlandsfonden kan redovisa en fortsatt stark ekonomi trots att ett fortsatt lågt ränteläge resulterar i lägre intäkter. Den stabila balansräkningen är en viktig grundförutsättning för ett fortsatt risktagande i enskilda engagemang och för att utgöra en utvecklingskraft för regionen. Norrlandsfonden har också avyttrat konvertibla skuldebrev i Railcare Group och Copperstone Resources som resulterade i en realisationsvinst och medverkade till att Norrlandsfonden kan uppvisa ett positivt resultat.

- Under det dryga decennium som vi arbetat med låneformen konvertibla skuldebrev har det visat sig vara ett vinnande koncept för både kunder och Norrlandsfonden, säger Katja Lepola.

Under 2018 tillfördes Norrlandsfonden 200 miljoner kronor i ett kapitaltillskott.

- Detta säkerställer Norrlandsfondens långsiktiga kapacitet att kunna erbjuda kompletterande topplån till företag i norra Sverige, säger Katja Lepola.

En annan positiv nyhet är att Norrlandsfonden tecknat ett nytt garantiavtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF). Med detta som grundplåt kan Norrlandsfonden utöka sin utlåning till innovativa tillväxtföretag med 180 miljoner kronor de kommande två åren.

- Vi mobiliserar nu för att vara extra synliga på marknaden för att dessa lån ska komma norrländska företag till godo och räknar med att via detta avtal med EIF kunna öka utlåningen med minst 20 procent, säger Katja Lepola.

Norrlandsfonden har under året ytterligare höjt ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet. Den mest väsentliga hållbarhetspåverkan som Norrlandsfonden har är via kreditgivningen.

Därför bör också analysen av kundföretagens hållbarhetsprofil få en utökad tyngd i kreditbedömningen, vilket premierar satsningar med bäring på hållbarhet, understryker fondens nye ordförande Gunnar Olofsson

En tillfällig förändring i ledarskapet på Norrlandsfonden sker under 2019. Katja Lepola kommer fram till augusti månad vara sjukskriven för att genomgå en medicinsk behandling. Norrlandsfondens styrelse har därför beslutat utse Norrlandsfondens tidigare vd Lars-Olov Söderström som tillförordnad vd.

-Med Lars-Olovs mångåriga erfarenhet av att leda Norrlandsfonden säkerställs en fortsatt hög leveransförmåga, under Katjas konvalescens, säger styrelseordförande Gunnar Olofsson. 

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter