06 februari 2019
Norrlandsfonden och EIF fördubblar avtal om finansiering till innovativa tillväxtföretag

Norrlandsfonden och EIF fördubblar avtal om finansiering till innovativa tillväxtföretag

Genom en förlängning och utökning av Norrlandsfondens garantiavtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) kan Norrlandsfonden utöka sin utlåning till innovativa tillväxtföretag med 180 Mkr de kommande två åren.

- Genom denna utökning kan Norrlandsfondens lån med garanti från EIF på ett avgörande sätt bidra till att innovativa tillväxtföretag i Norrland kan genomföra ytterligare satsningar på uppskattningsvis en halv miljard kronor de kommande två åren, konstaterar Katja Lepola, VD för Norrlandsfonden.

– EIF förstärker ytterligare Norrlandsfondens möjligheter att vara offensiva i vårt finansieringserbjudande till den målgrupp som EIF-garantin omfattar. Företagen som kan få del av denna finansiering ska vara innovativa eller snabbväxande. Norrlandsfonden är också speciellt intresserade av att finansiera företag som i något avseende utmärker sig som extra hållbara eller ligger i framkant när det gäller digitalisering. Dessa företag möter ofta kriterierna för denna finansiering, fortsätter Lepola.

Vi mobiliserar nu för att vara extra synliga på marknaden för att dessa lån ska komma norrländska företag till godo och räknar med att via detta avtal med EIF kunna öka utlåningen med minst 20 procent, avslutar Katja Lepola, VD Norrlandsfonden.

EIF tillhandahåller en garanti inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin - EU för innovation riktat mot små- och medelstora företag. InnovFin är finansierat av Europeiska Unionen genom Horizon2020 och den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) under Investeringsplanen för Europa. Fonden syftar till att bidra till att stödja finansierings- och investeringsverksamhet i EU för att säkerställa en ökad tillgång till kapital.

För mer information kontakta:

Katja Lepola, VD Norrlandsfonden, 070-379 46 77

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter