28 april 2021
Norrlandsfonden fortsätter samarbetet med EIF och europeiska garantifonden

Norrlandsfonden fortsätter samarbetet med EIF och europeiska garantifondenNorrlandsfonden har skrivit avtal med EIF avseende garantier för att stödja företag i norra Sverige.

Garantin gör det möjligt för Norrlandsfonden att tillhandahålla upp till 19 miljoner euro för att finansiera små och medelstora företag i Norrland.

Genom detta avtal ökar Norrlandsfonden sin förmåga att finansiera hållbara tillväxtföretag med gynnsamma villkor för företagen.

Avtalet mellan Norrlandsfonden och europeiska investeringsfonden kommer att ge ett tillskott av finansiering för norrländska små och medelstora företag som vill återhämta sig och växa sig ur krisen orsakad av pandemin. EIF-garantin, som tillhandahålls inom ”Europeiska garantifonden”, ingår i EU: s räddningspaket på 540 miljarder euro. Garantin gör det möjligt för Norrlandsfonden att låna ut ytterligare 19 miljoner euro till företag i de fem nordligaste länen i Sverige. Dessutom med gynnsamma lånevillkor.

"EIF ger Norrlandsfonden förbättrade möjligheter att bidra till investeringar i företag och stärka deras konkurrenskraft. Detta kommer också att öka företagens förmåga att växa sig ur COVID-19 pandemin. Tillsammans med EIF har vi nu resurser för att vara mer dynamiska i vårt finansieringserbjudande. Vi är redo för att ännu fler företag lockas av vårt erbjudande.” säger Niklas Jonsson, VD för Norrlandsfonden.

Europeiska garantifonden grundades nyligen av europeiska investeringsbankgruppen (bestående av EIB och EIF) och EU: s medlemsstater för att säkerställa att små och medelstora företag med hållbara affärsplaner tillhandahålls likviditet för att övervinna COVID-19 relaterade motgångar och att sunda affärer stöds att växa.

"Europeiska garantifonden visar sin relevans i hela EU." säger EIF: s verkställande direktör Alain Godard. ”Det faktum att vi kan samarbeta med Norrlandsfonden för att kanalisera välbehövlig finansiering till norrländska små och medelstora företag är ett viktigt bevis på vikten och aktualiteten hos detta krisinstrument. Vi har samarbetat med Norrlandsfonden även under normala förhållanden och bygger gärna vidare på det förhållandet också under dessa extraordinära omständigheter. ”

EIB-koncernens vice ordförande Thomas Östros tillägger: ”På många sätt visar norra Sverige vägen när det gäller goda tillväxtutsikter och stark industriell utveckling. Men precis som i resten av Europa behöver små och medelstora företag nu kortsiktigt stöd för att hitta sin väg ut ur den pågående ekonomiska krisen som COVID-pandemin orsakar. Europeiska garantifonden, som EIB-gruppen introducerar runt om i EU, visar att gemensamma problem kan lösas med gemensamma lösningar.”

Bakgrundsinformation:

Europeiska investeringsfonden (EIF) är en del av europeiska investeringsbankgruppen. Dess centrala uppdrag är att stödja Europas mikroföretag, små och medelstora företag (SMF) genom att hjälpa dem att få tillgång till finansiering. EIF utformar och utvecklar risk- och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument som specifikt riktar sig mot detta marknadssegment. I denna roll främjar EIF EU-mål till stöd för innovation, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning.

Europeiska garantifonden (EGF) bildades av EIB-gruppen med bidrag från Sverige och andra EU-medlemsstater för att skydda företag som lider av COVID-19-krisen. Genom att använda nästan 25 miljarder euro i garantier tillåter EGF EIB och EIF att snabbt göra lån, garantier, värdepapper med tillgångar, aktier och andra finansiella instrument tillgängliga för mestadels små och medelstora företag. Globaliseringsfonden är en del av Europeiska unionens återhämtningspaket som syftar till att ge totalt 540 miljarder euro för att öka de delar av EU: s ekonomi som har drabbats värst. Hittills har cirka 5 miljarder euro i finansiering redan undertecknats med företag över hela EU.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Kunderna finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Norrlandsfonden är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. De erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan Norrlandsfonden skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering.

Presskontakter:

EIB Group: Tim Smit, +352 691 286423, [email protected]

Norrlandsfonden Niklas Jonsson, +46 70 535 13 75, [email protected]

Tillbaka till alla nyheter Tillbaka till alla nyheter